’En betroet medarbejder’

SOCIALMINISTEREN er ’dybt rystet’.

Ja, det håber vi. Ligesom vi håber, at alle foregående socialministre, på hvis vagt svindlen er foregået, er flove såvel som brødebetyngede.

En ’mangeårig og betroet’ medarbejder i Børne- og Socialministeriet har angiveligt stjålet 111 millioner kroner over 16 år. Penge, der ellers skulle opfylde det ypperste formål med den danske velfærdsstat: At komme fattige og udsatte i samfundet til hjælp.

MAN KAN forbløffes over beløbet. Man kan ønske en snarlig pågribelse af den 64-årige kvinde, der er internationalt efterlyst, i håb om at få nogle af pengene igen.

Men først fremmest må man forfærdes over den afgrund af svigt og lemfældighed, man her stirrer ned i.

Der mangler ikke ansatte i Socialstyrelsen. Der mangler i det hele taget ikke kontrollanter i den danske socialstat. Hvordan kan en ansat i dette system svindle for 111 millioner kroner over 16 år uden at blive opdaget? Der er tale om 274 overførsler på gennemsnitligt 405.000 kroner til kvindens egne konti. Alene i 2010 lød udbetalingen på over 15 millioner.

EN FORELØBIG melding siger, at pengene er overført til danske banker. Heriblandt Danske Bank. Hvormed afgrunden af svigt blot bliver dybere. Hvordan vil banker såvel som myndigheder forklare, at de selvsamme instanser, der indrapporterer, politiundersøger og retsforfølger borgere for den mindste mistanke om snyd, ikke fandt, at 111 millioner kroner overført fra sociale puljer til en ansat i systemet var mistænkeligt?

Disse spørgsmål er det egentlig uhyggelige i sagen. Det rystende er hverken svindlen, beløbet eller sågar at Danske Bank er involveret. Det er derimod mængden af råd i systemet, der har ladet dette finde sted gennem 16 år.

ET ER DEN spektakulære forbrydelse. Noget andet er dens blotlægning af en myndighed, hvis selvopfattelse åbenbart forhindrer redelighed i egne rækker. Hvormed et grumt billede træder frem, et billede af det offentlige som et tag selv-bord. Ikke for sociale klienter, som det altid hævdes, men derimod for de ansatte.

Kvinden var ansat i Tilskudsadministrationen. En administration, der hermed får et sært og for samtlige involverede myndigheder forhåbentlig skamfuldt skær over sig.

NÅR KVINDEN er pågrebet, når pengene – eller forhåbentlig nogle af dem – er fundet, når børne- og socialminister Mai Mercado (K) er kommet sig over rystelsen, må man forlange én bestemt ting:

En ærlig gennemgang af det offentlige for at finde fejl, mangler og forsømmelser samt tilhørende folk, der ikke magter at være borgernes ’betroede’ medarbejdere.