En hån mod folkestyret

UDENRIGSMINISTER Kristian Jensen (V) fik i går en næse af Folketingets Udenrigsudvalg. Sådan en havde han ganske vist i forvejen, men det her handler altså om en alvorlig irettesættelse.

Manden havde valgt at blæse på Folketingets flertal og gjort det stik modsatte af, hvad flertallet krævede.

I BANANREPUBLIKKER er sådan noget ikke usædvanligt, men i et demokrati dur det ikke.

Ingen er over eller ved siden af Folketinget, og ministrenes opgave er at føre flertallets beslutninger ud i livet.

KRISTIAN JENSEN har i hvert fald tidligere været helt enig i det synspunkt.

Da SR-regeringen i 2014 ikke fulgte Folketingets flertal, erklærede han som daværende gruppeformand for Venstre:

’Det er en hån mod folkestyret, at man blæser på det, uanset hvad Folketinget beslutter.’

FORMULERINGEN er lidt klodset, men aldeles dækkende.

Hvis vi går ud fra, at Kristian Jensen er en mand, der står ved sine ord, så har han altså med helt åbne øjne valgt at håne folkestyret.

Kønt er det ikke, og næsen er helt på sin plads.

PARALLELLEN fra SR-regeringen er endda ikke præcis. Situationen var dengang, at hvis den daværende regering havde fulgt flertallet, var den kommet på kant med EU-lovgivningen.

I Kristian Jensens tilfælde handlede det om regeringens politiske valg. Den ville ikke udbetale al den udviklingsbistand for 2015, som SR-regeringen havde sat på finansloven.

ET FLERTAL i Folketinget ønskede ikke, at Danmark skulle løbe fra løfter, som var givet, men det så Kristian Jensen stort på.

Hvad sker der så nu? Det korte og præcise svar er:

Ingenting.

EN MINISTER demonstrerer en ophøjet foragt for demokratiet. Det får han skarp kritik for, og så fortsætter han ellers uanfægtet.

Naser Khader (K) beskriver næsen som ’et gult kort’.

Imidlertid har Kristian Jensen fået en næse to gange tidligere. Den første var endda for som skatteminister at bryde grundloven.

I FODBOLD fører to gule kort til udvisning, men sådan er det altså ikke i politik.

De folkevalgte har indført deres eget, helt konsekvensløse samfund.