EU’s skæbnedag

46 MILLIONER britiske vælgere afgør i dag, om

deres fremtid ligger i eller uden for EU.

Resultatet vil få indflydelse på Danmarks holdning til det europæiske projekt, som vi blev en del af i 1972, men som siden har udviklet sig til et magtsygt monsterapparat med 28 ofte indbyrdes stridende medlemslande, der styres fra Bruxelles.

OVERALT I EUROPA vinder skeptikerne frem. Modsat de fleste politikere indser almindelige borgere, at EU er blevet for stort, for bureaukratisk og alt for langt væk fra deres dagligdag.

Den europæiske elite bønfalder briterne om at stemme ja ledsaget af skrækeksempler på, hvor ulidelig tilværelsen – højere skatter og stærkt forringet velfærd – vil blive for dem, hvis de melder sig ud af fællesskabet.

TILHÆNGERNE har vundet terræn de seneste dage, så meget tyder på et knebent ja.

Men det stopper ikke de kræfter, som med Storbritannien i spidsen vil gøre op med planerne om et forenet Europa og barbere EU ned til det, der tjener borgerne.

HERHJEMME HAR et stort politisk flertal kategorisk erklæret, at de er imod en folkeafstemning a la den britiske.

De er nemlig bange for folket. Bange for, at danskerne vil sige nej til det EU, vi kender i dag.

EU-TOPPEN i Bruxelles har hånligt gjort opmærksom på, at ingen demokratisk afstemning i noget land kan ændre EU’s politik. Den er traktatstyret og kan kun laves om, hvis samtlige medlemslande er enige om det.

Javel – og her er vi ved sagens kerne.

VI SKREV DET i søndags – og gentager det gerne: Hvad er det lige, det danske arbejdsmarked f.eks. har til fælles med det bulgarske, rumænske, polske eller græske? Meget lidt, men vi skal pinedød operere efter de samme regler. Det er EU’s dogme, men det holder ikke i virkeligheden.

Uanset udfaldet af dagens britiske folkeafstemning vil modstanden mod det forstenede EU, der umyndiggør de enkelte medlemslande og bureaukratiserer selv de mest fornuftige beslutningsprocesser, fortsætte.

OGSÅ HER i landet. På trods af Christiansborg-flertallets angst for at lade borgerne komme til orde.

166 kommentarer
Vis kommentarer