Farvel og bliv væk

DET VAR en god dag for Danmark, da Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i går slog fast, at den udvisningsdom, kroaten Jura Levakovic blev idømt sidste år, står ved magt.

MULTIGANGSTEREN havde ellers hævdet, at udvisningen fra Danmark for bestandigt var i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel otte om respekt for privat- og familieliv.

DEN 31-ÅRIGE gangster har siddet en stor del af sit liv bag tremmer. Før han blev 18, var han dømt flere gange for røveri og lovovertrædelser med narkotika. Siden har han fået en række domme for røverier, massevoldtægt, tricktyverier og våbenbesiddelse.

DA HAN modtog sin udvisningsdom sidste år, sagde han til Ekstra Bladet, at han havde fortjent en chance til. Det mente Menneskerettighedsdomstolen heldigvis ikke, og Jura Levakovic er nu det fjerde medlem af Levakovic-klanen, som er blevet udvist fra Danmark.

AFGØRELSEN i går er et tydeligt signal ikke bare til gangstere som Levakovic, men også til de danske domstole, som i alt for høj grad vægrer sig mod at udstede udvisningsdomme. Ofte med henvisning til, at de kriminelle har familierelationer i Danmark.

I TILFÆLDET Jura Levakovic slog Menneskerettighedsdomstolen fast, at selvom udvisningen greb ind i hans ret til et familieliv, så skete den med det legitime mål at hindre kriminalitet.

I LYSET af den kriminelle løbebane og den omstændighed, at han endnu ikke har stiftet familie, er udvisningen i orden, konkluderede retten. Det danske retsvæsen havde foretaget den rette afvejning af sagsøgers rettigheder og statens ret til at beskytte samfundet. Det er da forståelig tale, som både lovgivere og domstole bør skrive sig bag øret.

I KLARTEKST hedder det, at Jura Levakovic har levet et liv som simpel kriminel, og at han ikke på noget tidspunkt har vist tegn på at ville efterleve dansk lov.

SPØRGSMÅLET er så, om afgørelsen ved Menneskerettighedsdomstolen han holde Jura Levakovic ude af Danmark. Da han i december sidste år blev ledsaget af betjente i et fly til Kroatien, hvor han har statsborgerskab, vendte han hurtigt tilbage igen.

I FEBRUAR i år fandt Københavns Politi den udviste i Kastrup. Han forklarede, at han var vendt tilbage for at besøge sin familie. Det kostede ham en dom på 20 dages fængsel for ulovlig indrejse.

Fortsætter han på den måde bliver straffene kun hårdere, og også det vil være et signal til andre kriminelle – herunder Levakovic-klanen, som aldrig har gjort noget godt for det danske samfund.