Fejl udløser bonus

DER FINDES ingen grænse for, hvor uduelig og ødelæggende en chefs virke i det offentlige kan være og så alligevel udløse en bonus.

EN DIREKTØR I SKAT får 100.000 kr. i bonus for implementeringen af det skandaløse og omkostningskrævende indkrævningssystem EFI. En direktør i Region Hovedstaden får 100.000 kr. for arbejdet med den om muligt endnu mere skandaleramte Sundhedsplatform.

KNAP NI ud af ti statslige chefer fik sidste år præstationsafhængig løn eller resultatløn. Mange helt uden at præstere noget eller fremvise resultater. Bortset fra at negative resultater også er resultater.

EN RAPPORT fra den afgåede regering har set på fænomenet. Og det viser sig – måske ikke overraskende – at der ikke findes dokumentation for, at bonusordningerne virker. De blev ellers indført helt tilbage i 1988.

STATEN HAR ALDRIG ført tilsyn med anvendelsen af skatteborgernes penge til bonusser eller målt, om borgerne også får mere for pengene med et belønningssystem.

UNDERSØGELSEN fortæller dertil, at en stor del af de statslige og kommunale ledere modtager samme bonus hvert år. Hvilket må siges at være imponerende. Det vil sige, at disse ledere åbenbart udfører præcis den samme ekstraordinære indsats år efter år efter år.

FORVALTERE forvalter dermed og belønner hinanden helt uden greb i virkeligheden. Man rager uretmæssige fordele til sig ved at omgå mening og ånd i de ordninger, der findes. Et uafviseligt eksempel herpå er kommunaldirektører, der modtager store fratrædelser på korttidskontrakter blot for at blive indsat i stillingen på ny.

BONUS-UDBETALINGERNE har hobet sig op i det offentlige over en lang årrække. Hvis sundhedsvæsen, SKAT og offentlig transport svigter borgerne på grund af elendig ledelse, brelønnes elendigheden, og vi skatteborgere holdes for nar for vores egne penge.

SENSATIONELT NOK er ovenstående ikke det værste ved det hele. Det er derimod, at princippet om, at kommune, region og stat er til for alles skyld – ikke mindst dem, der har behov – hermed er korrumperet. Ledere i det offentlige finder det helt rimeligt, at det er til for deres skyld.

DET VÆRSTE ER, at der blandt offentlige ledere ikke er nogen konsekvens af eller flovhed over, hvor fælt man kan fejle og alligevel blive belønnet.

109 kommentarer
Vis kommentarer