Forbuds-Danmark

– Vi vil meget gerne have et forbud mod at bære tørklæder i folkeskolen. Vi mener faktisk også, at det skal være forbudt for offentligt ansatte. Det ligger nok ikke ligefor, konkluderer Martin Henriksen i Weekendavisen. FOTO: OLIVIA LOFTLUND
– Vi vil meget gerne have et forbud mod at bære tørklæder i folkeskolen. Vi mener faktisk også, at det skal være forbudt for offentligt ansatte. Det ligger nok ikke ligefor, konkluderer Martin Henriksen i Weekendavisen. FOTO: OLIVIA LOFTLUND

EGENTLIG GIK Dansk Folkeparti helst til valg på at forbyde muslimer, tænker jeg.
Det er dog svært at gennemføre på grund af diverse ’urimelige’ konventioner. Lad mig nævne i flæng: religionsfrihed.
Dertil kommer, at når udlændingeordfører Martin Henriksen tjekker sin hemmelige liste over nye forslag til stramninger på udlændingeområdet, står det klingende klart for både ham og partiledelsen, at gevinsten faktisk er større ved gradvist at indføre forbuddet, end hvis det lod sig gøre i ét hug.

DET GRADVISE bilder tilmed vælgere ind, at DF kæmper matrikel for matrikel for at sikre nationalstaten.
Eller som Martin Henriksen koketterer i gårsdagens Weekendavisen, der beder ham afsløre bare en lille del af sin hemmelige forbudsliste:
– Vi vil meget gerne have et forbud mod at bære tørklæder i folkeskolen. Vi mener faktisk også, at det skal være forbudt for offentligt ansatte.Det ligger nok ikke ligefor.
Jeg aner her en slet skjult glæde over gaven, der bliver ved med at give.

FØR I TIDEN gik Dansk Folkeparti ind for, at alle nyankomne så hurtigt som muligt skulle i arbejde, lære dansk og blive så danske som muligt. Nu går partiet ind for det stik modsatte. Det skal forhindres, at flygtninge og migranter bliver danske.
Men problemet med DF er stadig det samme. Partiet bekæmper indædt det liberale samfund. For det liberale samfund indebærer, at man eksempelvis lever et liv, hvor man ikke er kristen eller ikke er kultur-dansk eller ikke er glad for svin.
Dette ledte før i tiden Martin Henriksen frem til særlige undtagelsesregler. Senest eksempelvis for ghettoer ud fra devisen:
’Hey, I fremmede dér! Vi kan ikke li’,
I går rundt og er parallel-agtige, så nu indfører vi parallelle regler for jer.’

SÅLEDES HAR DF ofte spejlet den fundamentalisme, partiet hævder at bekæmpe. Endda i en grad, hvor partiet snarere end at skærme Danmark mod islamister bare gentager fjendens totalitære regler med omvendt fortegn: Skal alle kvinder bære tørklæde i Kabul, skal alle smide det i København.
Så selvfølgelig glæder det ikke Martin Henriksen, at ’mandlige indvandrere strømmer fra kontanthjælp i job’, som Weekendavisen forventningsfuldt oplyser ham om.

DANSK FOLKEPARTI har dikteret udlændingepolitikken siden 2001. Ironien i, at partiet tilsyneladende er mere utilfredse hermed end nogensinde, er til at få øje på. Trætheden ved tanken om, at vi er på vej mod det sjette udlændingevalg i Danmark, er tillige til at tage og føle på.
Ikke mindst fordi det efterhånden slår én, at Dansk Folkeparti har større interesse i at skærpe situationerne på området end i at være med til at løse dem.

524 kommentarer
Vis kommentarer