Giv dem et skub

 

LÆNGE HAR ministre og folketingspolitikere nægtet at beskæftige sig med dagpenge-massakren, der har kastet tusindvis af ulykkelige mennesker ned i en social massegrav.

I et ikke ukarakteristisk anfald af ansvarsforflygtigelse havde politikerne nemlig sendt sagen til hjørnespark ved at oprette Dagpengekommissionen. Så længe den arbejdede, kunne politikerne skam ikke gøre noget. Uanset hvor påtrængende problemet måtte være for mennesker, der uforskyldt var kommet i klemme i systemet.

DEN UNDSKYLDNING gælder ikke længere. Dagpengekommissionen barslede med sin rapport i går, og nu må regering og Folketinget se at få rettet op på den redelighed, som et stort flertal selv har skabt.

Dagpengereformen blev vedtaget i 2010 af VK-regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti, de radikale og Liberal Alliance, og den blev siden gennemført af S-R-SF-regeringen.

Bemærk, at det ikke fordrede et udvalg eller lang tids omtanke at skyde dagpengesystemet i sænk. Den sag kunne politikerne ordne på egen hånd og vældig hurtigt.

Men da de skulle reparere på deres egen fadæse, valgte de at sende sagen ud i byen og lade der gå rigtig lang tid.

HURTIGT stod det ellers klart, at dagpengereformens konsekvenser var langt alvorligere, end VK-regeringen havde stillet i udsigt.

Man regnede med, at mellem 2000 og 4000 årligt ville ryge ud af systemet, men alene forrige år mistede 34.000 ledige deres dagpenge.

Siden nytår 2013 har 56.600 mennesker fået frataget retten til dagpenge som en konsekvens af dagpengereformen.

NÅR VIRKELIGHEDEN i den grad viser sig at afvige fra de forudsætninger, som en ny lovgivning bygger på, er det naturligvis de ansvarlige politikeres forbandede pligt at rette op på deres fejltagelser – og gøre det hurtigt.

Men først nu ser det altså ud til, at der sker noget.

SPØRGSMÅLET er, om der sker nok. Dagpengekommissionen har tilsyneladende som grundtanke, at ledige er mennesker, der ikke vil arbejde.

Derfor er det ’vigtigt at prøve at give folk små skub’, som kommissionens formand, Nina Smith, formulerer det.

MÅSKE ville det være mere formålstjenligt, hvis politikerne fik nogle ordentlige skub, så de tog deres ansvar på sig og rent faktisk kerede sig om de mennesker, der lige nu bliver svigtet ude i virkeligheden.

202 kommentarer
Vis kommentarer