Grøn udfordring

 

S-REGERINGENS mest neddykkede medlem, miljøminister Lea Wermelin, er nu dukket op til overfladen. Og det gør hun med en ambitiøs plan om affaldssortering.

I FREMTIDEN skal alle husstande i alle kommuner sortere affald efter ens regler – modsat nu, hvor der fra kommune til kommune er stor forskel på, hvordan affald håndteres.

IFØLGE UDSPILLET skal alle danskere uddannes til samvittighedsfulde affalds-eksperter, der dagligt sorterer ti forskellige typer affald: Glas for sig, mad for sig, papir for sig osv

PLANEN ER et led i den overordnede klimaplan om at gøre Danmark grønnere og reducere det danske udslip af drivhusgasser med 70 procent i 2030.

KONKRET: Vi skal genbruge meget mere og brænde mindre affald af. Miljøstyrelsens tal viser eksempelvis, at vi hvert år sætter ild til 370.000 tons plastikaffald, hvormed der sendes ca. én million tons CO2 op i de højere luftlag. Dertil kommer alt det andet affald.

SÅ DER ER alle mulige gode, grønne grunde til at sortere og genbruge affaldet, og det er danskerne indstillede på. Hvis vi vel at mærke er overbeviste om, at det hjælper, og at det ikke er for besværligt.

HER ER miljøministerens plan udfordret. Nok bedyrer hun, at vi ikke behøver ti forskellige spande i køkkenet. Flere typer affald kan dele spand. Men hvis sorteringen skal blive en integreret del af hverdagen, må mange bygge køkkenet om.

ET ANDET lavpraktisk problem er madaffald. Der er utallige eksempler på, at folk har droppet madsortering, fordi poserne er næsten umulige at åbne og alt for let går i stykker.

OGSÅ BLANDT eksperter spores skepsis. Professor Henrik Wenzel, Syddansk Universitet, siger til Jyllands-Posten, at det f.eks. vil være billigere og mere effektivt at sortere plast på store sorterings-anlæg frem for hjemme i køkkenet.

MEN HELT afgørende er at få standset affalds-forureningen hos kilden – hos producenterne, der er gået amok i et afsindigt emballage-forbrug. Om det er skoleost eller grønne asparges, pakkes de ind i oceaniske mængder plastik og stødsikker indpakning, som forbrugerne derefter skal slås med.

IKKE KUN forbrugerne skal i aktion. Miljøminister Lea Wermelins opgave bliver at få alle led i affalds-kæden til at tage ansvar. Ellers drukner hendes sorterings-plan i politisk bøvl og affald.