Grønt smil

KLIMAMINISTER Dan Jørgensen (S) er på vej til FN’s klimatopmøde COP 25 i Madrid. Under armen har han en imponerende grøn klimalov.

IFØLGE Klima-Dans eget udsagn bærer han rundt på ’en af verdens mest ambitiøse’ klimalove, som han stolt vil vise frem til sine kolleger og andre aktører på den globale scene.

MEN I virkeligheden har klimaministeren ikke ret meget at vise frem – ud over sit grønne smil. Klimaloven er en rammelov med en masse flotte ord og meget lidt konkret indhold.

GODT NOK indeholder loven forpligtende delmål og årlig kontrol med arbejdet for at reducere udslippet af drivhusgasser med 70 pct. om ti år. Men hvordan det ambitiøse mål skal nås, står hen i det uvisse. Det skal de otte partier bag aftalen først realitets-forhandle efter nytår.

I DEN forbindelse er det positivt, at de populistiske klimafornægtere i Nye Borgerlige og det nedsmeltede Liberal Alliance ikke er med i klimaaftalen. Så slipper forligspartierne i det mindste for at skulle tage stilling og hensyn til det allerværste sorte sludder.

MEN DERMED ikke sagt, at det bliver nemt for forligspartierne at blive enige om konkrete initiativer. Uha-uha. Der er eksempelvis afgrundsdyb afstand mellem Alternativets og de konservatives måde at tænke klima, miljø og bæredygtighed.

FORHANDLINGERNE tegner heller ikke grønne, når man erindrer, hvad statsminister Mette Frederiksen (S) har sagt. Klimatiltagene må bl.a. ikke gøre danskernes hverdag mere besværlig, ikke ramme socialt skævt eller påvirke konkurrenceevnen, væksten og arbejdsløsheden negativt.

DEN 70 PROCENTS reduktion skal ifølge statsministeren ske, uden at danskerne skal ændre vaner – altså de vaner, der har betydet, at vi har et af verdens højeste CO2-aftryk målt pr. indbygger. Udtrykt diplomatisk er det helt hul i ozonlaget.

TÆNK OGSÅ på, hvor besværligt det var alene for rød blok at nå til enighed om finansloven for næste år. Partierne var ved at flå hovederne af hinanden i skænderierne om blot minimale klimatiltag. Resultatet kender vi: nul flyafgifter, meget små forbedringer af den offentlige trafik og helt utilstrækkelige aftaler om elbiler og landbruget.

SÅ KLIMA-DAN vil hurtigt få tørret sit grønne smil af, når det ambitiøse, men nødvendige mål i klimaloven skal udmøntes i konkret lovgivning.

281 kommentarer
Vis kommentarer