Håndskvalder

DANSKERNE ER for tiden optaget af bl.a. coronavirus, klima og S-regeringens magtfuldkommenhed. Men ikke Dansk Folkeparti.

I ET FORKRAMPET forsøg på at genopfinde sin eksistensberettigelse kræver partiet nu – sekunderet af Venstres næstformand, Inger Støjberg, at den såkaldte håndtrykslov bliver strammet.

HÅNDTRYKSLOVEN, som Inger Støjberg i sin egenskab af udvisningsminister fik gennemført for godt et år siden, er et hårrejsende eksempel på symbolpolitik, når den lugter allerværst.

LOVEN UDPENSLER som bekendt, at folk for at blive danske statsborgere skal give hånd ved en kommunal grundlovs-ceremoni.

SOM UDVISNINGSMINISTEREN forklarede: ’Det er den måde, man viser respekt over for hinanden på.’ Dansk Folkepartis Martin Henriksen ekkoede: ’Håndtryk er den måde, man viser respekt på.’

NU VISER det sig, at flere kommuner stiller op med en kvindelig og mandlig repræsentant til ceremonierne, så de nye danskere eventuelt kan vælge at give et respektfuldt håndtryk til en af samme køn.

MEN NÆ NEJ, den går skam ikke: ’Det skal ikke være frivilligt, om man vil trykke en mand eller en kvinde i hånden,’ himler DF’s Marie Krarup til alle, der gider høre på hende.

OG VENSTRES støjsender skumler også over valgmuligheden: ’Det er at gøre knæfald for islam.’

VI TAKKER Venstre og Dansk Folkeparti. Takker for, at de nu vedgår, at håndtryksloven aldrig har handlet om at vise respekt for danske værdier.

MEN AT formålet med lovgivningen derimod har været konsekvent at genere en religiøs minoritetsgruppe mest muligt – stik mod danske værdier.

FLERE AF Venstres borgmestre har fra starten vendt sig mod håndtryksloven og peget på, at loven strider mod partiets liberale grundholdning. Aabenraas Thomas Andresen har for nylig direkte sagt: ’Det minder mig meget om nazisme.’

OG MENS Venstre, som man aldrig ved, hvor man har, padler længere og længere ud på overdrevet med sit ord- og håndskvalder, sopper udlændingeminister Mattias Tesfaye (S) ubeslutsomt rundt.

DET BURDE være ret nemt for ministeren. Drop den åndssvage håndtrykslov – og tag burkaloven med i samme ombæring.