Halløj i ministeriet

FINANSMINISTERIETS pressechef, Sigga Nolsøe, har tvangsfjernet sig selv. Nu er det ikke specielt opsigtsvækkende, at en pressechef siger op, men det er det i dette tilfælde. For hendes begrundelse for at smække med døren er denne: ’Jeg kan bare sige, at det er en svær stilling at have, hvis man ikke er professionel socialdemokrat.’

HVILKE eksempler og episoder hun konkret henviser til, vides ikke. For det har ikke været muligt at få et interview med hende. Men udtalelsen er i sig selv eksplosiv for Mette Frederiksens S-regering. Den understøtter de veldokumenterede anklager om, at socialdemokraterne politiserer embedsværket.

OG DET ER i strid med alle regler. For modsat regimentet af spindoktorer og særlige rådgiver, som i stadig stigende grad besætter regeringskontorerne, er pressechefer ansat som embedsmænd, der ifølge gældende lov skal agere neutralt og betjene en hvilken som helst regering uanset partifarve.

REALITETERNE skitserer en noget anden historie. Berlingske kunne i november dokumentere, at syv ud af ni nyansatte pressechefer i S-regeringen har socialdemokratisk baggrund eller på anden vis tilknytning til partiet.

DEN AFGÅEDE pressechefs udtalelse må læses i den sammenhæng og vidner om, at S-regeringen med vicestatsminister Martin Rossen som føringsofficer satser på, at ministeriernes presseafdelinger fungerer som socialdemokratiske propaganda-kontorer – vel at mærke betalt af skatteborgerne.

DEPARTEMENTSCHEFEN i Finansministeriet afviser med rituelle besværgelser anklagerne fra den afgåede pressechef. Det forstås. Alt andet ville være karrieremæssigt selvmord.

FINANSMINISTER Nicolai Wammen er svær at få en udtalelse fra. Det tror pokker. Han padler rundt med adskillige møgsager vedrørende de tumultariske forhandlinger om en ny udligningsreform. Senest har ministeriet foretaget politianmeldelse efter læk af et fortroligt notat om Venstres krav.

At pressechefens smækken med døren sker samtidig med det lækkede notat, vurderes som tilfældigt. Men sagerne viser, at regeringens maniske kontrolfreaks ikke kan kontrollere virkeligheden.