Har du noget at skjule, Mette?

FRA ALLE SIDER har Mette Frederiksen høstet anerkendelse for sin kontante nedlukning af Danmark 11. marts – det mest vidtgående indgreb siden Anden Verdenskrig.

MEN GIK statsministeren for brutalt til værks? Er virksomheder og skoler blevet lukket helt uden grund? Er folk blevet arbejdsløse, fordi Mette Frederiksen ville agere Mutter Skrap?

Har hendes beslutninger været funderet på sundhedsfaglige anbefalinger – eller er der tale om ren politik?

TVIVLEN BEGYNDER at melde sig, efter at Jyllands-Posten har afsløret, at en nedlukning ikke indgik i det katalog af mulige tiltag, som Sundhedsstyrelsen offentliggjorde op til 11. marts.

METTE FREDERIKSEN sagde dengang, at ’det er myndighedernes anbefaling, at vi lukker al unødvendig aktivitet ned i en periode’.

I dag understreger hun, at der var tale om en politisk beslutning, men at det skete efter rådgivning fra en ’bred myndighedsgruppe’. Hun vil dog ikke fortælle, hvem der anbefalede hvad.

DET VIL ET FLERTAL i Folketinget uden om regeringen have frem i lyset. Derfor har partierne foreslået, at fem eksperter med forskellig videnskabelig baggrund skal lave en evaluering af beslutningsprocesserne og regeringens overvejelser. Med adgang til ALLE papirer.

STATSMINISTEREN siger, at hun ikke har noget imod en undersøgelse, men mener, at regeringen selv skal være med til at bestemme, hvordan det skal ske. Hun kræver derfor, at justitsminister Nick Hækkerup involveres i forhandlingerne.

DET REJSER selvfølgelig spørgsmålet: Har du noget at skjule, Mette?

Selvfølgelig er der begået fejl, det kan ikke undgås, når man med statsministerens udtryk asfalterer, mens man kører, og bevæger sig ud i ukendt terræn.

DESTO VIGTIGERE er det at lære af fejlene, så vi ikke igen tages på sengen af en ukendt pandemi.

Men regeringen skal ikke undersøge sig selv. Det skal ske i Folketingets – og ikke Justitsministeriets – regi.

METTE FREDERIKSEN står stærkt i befolkningen. Hendes håndtering af coronakrisen har affødt respekt, og også derfor skal hun tåle at blive kigget grundigt efter i kortene. Af uvildige eksperter.