Hoffet på månen

ENDNU EN GANG fik vi bekræftet i denne uge, at kongehuset og virkeligheden er to helt adskilte verdener.

HOFFET er på månen gang på gang og tumler ud i sammenhænge, som de burde holde sig langt væk fra, og som de efterfølgende får håndteret med en elegance som en bryggerhest i en balletskole.

HOFCHEFEN hos kronprinsen Christian Schønaus ’ja’ til sideløbende at være formand for Grundfos-fonden er det seneste eksempel.

SCHØNAU trak sig skyndsomt tilbage fra Grundfos-posten, efter at kritikken var væltet ned i to uger. Men skaden er sket. Undervejs flakkede forklaringerne fra hoffet i alle mulige, stærkt underholdende retninger. Amalienborg var igen på toppen i en fjern galakse.

KRONPRINSEN virkede tilsvarende spejlblank, da han i Argentina under et erhvervsbesøg skulle svare på spørgsmål om hofchefens problematiske dobbeltrolle i Grundfos. 

Det kunne han ikke svare på i denne sammenhæng, fremgik det. Og han understregede det med et ubehjælpsomt ’det kan jeg simpelthen ikke mere på’. 

AT HOFCHEFEN overhovedet siger ja tak til posten, siger meget om mandens (manglende) dømmekraft. Og i øvrigt også noget om hans beskedne arbejdsbyrde som hofchef? 

PÅ DEN anden side forklarer Schønaus spinkle analyseapparat måske mange af kronprinsens egne ubegribelige dispositioner? Hofchefen er jo kronprinseparrets nærmeste rådgiver. Frederiks insisteren på fortsat at sidde i IOC, Den Internationale Olympiske Komité, er stadig forkastelig og en åben flanke for kritik for bare at nævne ét eksempel. 

BALLADEN om hofchefens formandsjob i Grundfos-fonden byggede især på den plet, som dobbeltrollen ville sætte på kronprinseparrets aktive rolle som murbrækkere for dansk erhvervsliv. Gang på gang promoverer de med succes forskellige erhvervsdelegationers fremstød over hele verden. Men her skulle gerne være gennemsigtighed og lige muligheder for alle firmaerne.

MÅSKE var Frederik og Marys pinlige deltagelse i en delegation i Saudi-Arabien i 2016 også et udslag af Schønaus manglende overblik? De legitimerede i hvert fald et brutalt diktatur og skulle aldrig have været med på den galej.

HOFCHEFEN har tidligere personligt kastet et skidt skær over kongehuset, da han ville lave coverup for en af kronprinsens bommerter. Nemlig da Frederik fræsede to gange over Storebæltsbroen i 2015, skønt den var totalt lukket på grund af orkan. Bagefter ringede Schønau til Sund & Bælts direktør, Leo Larsen. Ifølge Larsen troede Schønau, at han som hofchef kunne ’bosse’ sig til, at Sund & Bælt til påtog sig skylden for, at Frederik og hans vagter nok troede, det havde været o.k. Den fik Schønau lige tilbage i masken med orkanstyrke og i fuld offentlighed.