Hold op med at ævle om ’dødsskat’

Folk, der lever af ’gamle penge’, er ikke specielt nyttige for samfundet.

Ikke at de behøver at være det. De skal bare afholde sig fra at ævle om ’dødsskat’ og påstå, at der begås en uretfærdighed, fordi samfundet tog en smule, da de arvede formuen.

Danmark har verdens største offentlige sektor målt pr. borger. Siden 2000 er vægten af den øget med 136 milliarder kroner – ikke mindst takket være Venstre og de konservative i 00’erne.

Når sidstnævnte parti fører sig frem med krav om nedsættelse eller fjernelse af arveafgiften, svarer det til at proklamere, at man giver en omgang på bodegaen – man skal bare have den på klods.

Det største skatteproblem i Danmark er ikke arveafgiften. Det er derimod den høje beskatning af arbejde. Alligevel er det nu lykkedes de rige i landet at få en stor del af det politiske lag med på, at afgiften på arv er det mest lodret uretfærdige i nationens skattesystem.

Deres hovedargument mod arveafgiften er imidlertid nonsens. Politikere, rige familier og andre – inklusive såkaldte tænketanks-tænkere – hævder forurettet, at arveafgiften er en urimelig dobbeltbeskatning.

Det er sandt nok dobbeltbeskatning, ja. Men den er ikke urimelig. Medmindre man erklærer alle skatter urimelige. For stort alle skatter og afgifter i Danmark er dobbeltbeskatning.

Vvs’eren betaler skat af de penge, sosu-asistenten betaler ham for at fikse køkkenvasken, og som hun i forvejen havde betalt skat af.

Og når rengøringsassistenten betaler 25 procent i moms på gulerødder rugbrød og Stryhns leverpostej til familiens madpakker af penge, som allerede har været beskattet, er det svært at godtage en 15 procent arveafgift som en uhørt uretfærdighed blandt dobbeltbeskatninger.

Arveafgiften er derfor en af de skatter, der netop bør fastholdes. Det er i denne kategori, vi finder formuende folk med arbejdsvægring. Naturligvis er der også almindelige danskere, der arver. Men igen:

Det er langt sundere for alle og dermed for nationen at lette skat på arbejdsomhed, flid og initiativ snarere end på besiddelser, magelighed og spekulation.

I aktiespekulationens tilfælde ville det endda være rimeligt både at skærpe kontrol samt i det mindste begynde en slags inddrivelse. Netop for at sikre mod en ny krise, hvor illusionister i en slags kasino-kapitalisme får overtaget. Hvilket kan afhjælpes ved at skrue ned for den altid stigende varme luft i finans- og spekulations-sektoren.

Selvfølgelig skal arveafgiften bevares.

518 kommentarer
Vis kommentarer