Hva’ med point til Lars

’BAUN DANIELSEN 48 år og stadig smuk – Lækre Line’, lød historien i Se og Hør.

Jeg håbede dengang, at Se og Hør-skandalen ville ændre den politiske holdning på Christiansborg til overvågning. For næppe var det i 2014 afsløret, hvordan Se og Hør via en betalt stikker i Nets med adgang til PBS kunne berette, at nævnte Line Baun og den radikale politiker Morten Helveg var på kærestetur, før sidstnævnte vågnede op som en sovende mand, der falder ned af sofaen:

’Jeg er helt rystet’, sagde Morten Helveg Petersen til Politiken.

ALLE ANDRE politikere var dertil i opstandelse over, hvor forkert overvågning og kontrol er og understregede, hvor vigtig privatlivets fred er i et land som Danmark.

Nu vil VLAK-regeringen imidlertid overvåge borgerne. Det skal ske ved at lette databeskyttelsesloven.

For at redde børn og bryde den sociale arv skal registreringer af forældres tilknytning til et jobcenter, nationalitet, faderskabsforhold, boligforhold, flyttemønstre og misbrugshistorik samkøres. Der skal dertil indføres et pointsystem, hvor udeblivelse fra tandlægen eller psykologisk støtte med mere summes op og tilsiger kommunen at gribe ind.

I FREMTIDEN skal der ikke være demokratisk kontrol med myndighedernes samkøring af borgernes personoplysninger, som der er nu. 

’For mig at se er det et kæmpe indgreb i retten til et privatliv og borgernes ret til beskyttelse af deres personoplysninger som følge af menneskerettighederne’, siger Birgitte Arent Eiriksson, advokat med fokus på socialt udsattes retssikkerhed i Justitia til Politiken.

Det er bemærkelsesværdigt, at mens vore politikere frejdigt erklærer visse folk fredløse i overvågningssamfundet, påberåber de sig ret til selv at gå fri.

DEN SENESTE offentlighedslov har ikke ligefrem kastet lys ind i magtens mørke korridorer, ej heller oplyst forvaltningen af Danmark. Her skal for guds skyld ikke registreres noget.

Dertil kommer, at vi har en statsminister, der med stor forurettelse frabeder sig indblanding i, hvem han mødes med, hvornår og med hvilket formål. ’Ligesom alle andre her har jeg ret til et privatliv’, lød det som bekendt fra Lars Løkke ved det seneste samråd, han var indkaldt til.

KAN MAN eventuelt indføre et pointsystem for statsministeren? Møder med kvotekonger med pengemellemværender, bilag med falsk navn, rejser på første klasse og pjækkeri fra afstemninger summes op, hvorefter kommunen eventuelt griber ind.