Ingen anstændighed

INTEGRATIONSMINISTER Inger Støjberg har haft travlt med at rulle alle de lempelser på flygtninge- og udlændinge-området tilbage, som blev indført under den tidligere regering.

Næste skridt er yderligere stramninger med hovedvægt på en begrænsning af mulighederne for at få familiesammenføring og en stærkt nedsat integrationsydelse. De forhandlinger foregår i øjeblikket med DF, LA og K.

SOCIALDEMOKRATERNE var med indtil tirsdag og parat til at æde en kamel af de helt store, nemlig den nye integrationsydelse, der halverer udbetalingerne til f.eks. ikke-forsørgere fra 10.849 kr. til 5945 kr. om måneden.

Men S blev smidt ud af forhandlingerne, fordi partiet stillede krav om at kompensere børnefamilier, der rammes af den nye, lave ydelse. Man foreslog f.eks. gratis gummistøvler, flyverdragter og uldtæpper, så flygtninge fra varmere himmelstrøg kan stå den omskiftelige danske vinter igennem.

Men blankt nej fra regeringen – og selvfølgelig Dansk Folkeparti.

INGER STØJBERG forklarer afvisningen med, at den lave ydelse skal skabe ’et klart og tydeligt incitament til at komme ud på arbejdsmarkedet’. Og at ’naturalier’ til børnefamilier vil mindske dette  incitament.

Med andre ord: Finder du ikke lynhurtigt et job, tvinger vi dig til at eksistere for et beløb, der ligger langt under den tidligere fattigdomsgrænse.

DET VIL ISÆR børnefamilier komme til at lide under. Og kommunerne påtvinges ekstraudgifter, fordi ydelsen ikke rækker til bare et minimum af husly, tøj og mad.

Alle er enige om, at Danmark kun kan modtage et begrænset antal flygtninge og indvandrere. Og tidligere var der bred enighed om, at de fremmede, vi tager imod, skal behandles anstændigt.

MEN SÅDAN ER det altså ikke længere. Dansk Folkeparti kan triumferende konstatere, at deres politik på det område mere og mere deles af Venstre. For det giver stemmer, desværre. 

145 kommentarer
Vis kommentarer