INGEN TØRKLÆDER, TAK

EGENTLIG er det utroligt, at det kan lade sig gøre at rejse en diskussion om, hvorvidt det skal være muligt at bære tørklæde i det danske forsvar. Men det kan det altså, og lad os så endelig tage debatten.

EN UNG dansk kvinde med muslimsk minoritetsbaggrund nåede at være fire dage i efterretningsregimentet på Varde Kaserne. Da hun blev bedt om at fjerne sit tørklæde, pakkede hun i stedet sine sydfrugter og drog hjem.

TØRKLÆDET var altså vigtigere end lysten til at få en militær uddannelse, som ville gøre hende i stand til at forsvare sit land. Det er på mange måder en trist udgang.

DEN 19-ÅRIGE kvinde er i sin gode ret til at bære tørklæde, når hun er i civil. Alt det hun lyster. Men i Forsvaret, og for den sags skyld også i politiet, gælder der ret enkle og fornuftige regler.

DE DER udøver statens magtmopol – eller voldsmonopol om man vil – er neutrale. Det gælder således også for dommere i vores retssale. De må hverken møde op med kalot, turban, fez eller omvendt basketkasket.

DER ER grupper i det her samfund, som hverken må bære politiske eller religiøse symboler, når de er på arbejde. Soldater må heller ikke bære deres uniformer ved politiske møder.

I DANMARK blander vi ikke religiøs og politisk observans med politi og beredskab. Det er alt sammen udtryk for sund fornuft.

INGEN KAN kræve ret til særbehandling, når man melder sig til Forsvaret. 

Det vil være det samme som at sætte sig ud over fællesskabet. Når den unge kvinde kræver ret til at bære tørklæde, er det næppe, fordi hun fryser om ørerne.

TØRKLÆDET ville i det her tilfælde sende et religiøst budskab og samtidig udtrykke en total mangel på forståelse for de regler, der gælder i en institution som det danske forsvar.

KVINDER I regimer som Iran, Afghanistan og andre steder i verden kæmper i disse år en brav kamp – og ofte med livet som indsats – for at få lov til at smide tørklædet.

NEJ, TØRKLÆDET skal ikke forbydes generelt, som burkaen er blevet det. Men tørklædet er stadig i vide kredse et symbol på kvindeundertrykkelse og underkastelse. I Forsvaret er der lighed og fællesskab, og der hører tørklædet på ingen måder ikke hjemme.

Og det har intet at gøre med diskrimination.