Jagt efter egen vinding

UDDANNELSESMINISTER Esben Lunde Larsen (V) er en mand, der bliver ved med at forbløffe. Ekstra Bladet har tidligere påvist, at han har fusket med sit cv, så det ikke fremgik, at han er uddannet i en særlig fundamentalistisk gren af teologien.

Og at han har kæmpet for at få fyret en præst, der havde formastet sig til at blive skilt. Flere gange.

EKSTRA BLADET afslører i dag, at Esben Lunde i foråret lagde et voldsomt pres på Trafikstyrelsen i en sag, som han selv, hans far og hans bror havde meget store økonomiske interesser i.

PLANEN, som Esben Lunde var glødende tilhænger af, gik ud på at rejse 25 kæmpe-vindmøller få hundrede meter fra indflyvningen til Stauning Lufthavn i Ringkøbing-Skjern Kommune.

På stedet står i dag 67 forældede vindmøller, og det nye projekt ville give ejerne af jorden og de gamle vindmøller – blandt andre Esben Lunde og hans familie – den nette sum af 132 millioner kroner. Beløbet er mere end 100 gange højere end den værdi, som Finanstilsynet sidste år fastsatte på vestjysk landbrugsjord.

TRAFIKSTYRELSEN måtte imidlertid afvise projektet af hensyn til flysikkerheden – og så burde den vel ikke være længere.

Trafikstyrelsen er en uafhængig myndighed. Den er underlagt internationale sikkerhedsregler for lufthavne, og dens afgørelser handler om menneskeliv og sikkerhed. Ikke om politik.

Alligevel kaldte Esben Lunde daværende transportminister Magnus Heunicke (S) i samråd for at få Trafikstyrelsens afgørelse omgjort.

Esben Lunde kæmpede indædt for, at de store vindmøller kunne blive rejst. Uden på noget tidspunkt at nævne, at han og hans familie havde økonomiske interesser i millionklassen i projektet.

ESBEN LUNDE har af en eller anden grund ikke lyst til at blive interviewet om sagen, men han skriver i en mail til Ekstra Bladet:

'Det er helt naturligt, at man som menigt medlem af Folketinget tager særlig hånd om sager, som har stor betydning for det lokalområde, man er valgt i.'

Naturligvis. Og at man tager særlig hånd om sager, hvor man selv og familien kan score kassen ...

SOM DET hedder i Prædikerens Bog:

’Alt er tomhed og jagt efter vind.’

Med den tilføjelse at Esben Lunde kæmper mest for at forhindre tomhed i familiens pengekasse, og at han især jagter egen vinding.