Jødehad

VI SKRUER tiden tilbage til 31. marts. I moskéen på Heimdalsgade på Nørrerbo i København prædiker imam Mundhir Abdallah.

IFØLGE EN oversættelse bragt i Kristeligt Dagblad i går citerer imamen et gammelt antisemitisk skriftsted, som opfordrer til drab på jøder:

’... således at profeten Muhammeds ord vil blive opfyldt: ’Dommedag kommer ikke, førend muslimerne bekæmper jøderne og dræber dem. Jøderne vil gemme sig bag klipper og træ, men klipperne og træerne vil sige: ’Oh, muslim, oh Allahs tjener, der er en jøde bag mig, kom og dræb ham.’

DET JØDISKE Samfund er nu gået til politiet for at få vurderet, om imamen under fredags-bønnen overtrådte racisme-paragraffen og den nye hadprædikant-lov, der bl.a. forbyder ’billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring’.

JØDERNES forståelige reaktion støttes fra begge sider i Folketinget. Denne udtalelse til Ritzau fra socialdemokraten, Lars Aslan Rasmussen, er pænt dækkende for politikernes holdning:

’JEG MENER, at der bør rejses straffesag mod imamen og moskéen. For uanset hvordan man tolker det, bliver der opfordret til drab på jøder. Og det kan vi ikke leve med.’

I MANGE religioner, herunder også kristendommen, kan man finde drabelige tekster, der lover grusom død og evige pinsler til anderledes troende.

DET AFGØRENDE er, i hvilken sammenhæng teksterne citeres, og hvad hensigten er. Der bør være vide rammer.

MEN DET siger sig selv, at et retssamfund som det danske ikke kan acceptere åbenlyse opfordringer til at slå andre mennesker ihjel. F.eks. ville det utvivlsomt vække opsigt, hvis en dansk hadprædikant direkte opfordrede til drab på muslimer.

VED NATURLIG læsning tyder alt på, at imamen på Nørrebro har overskredet gældende lov. Men det vil være godt med rettens vurdering. Holder den nye hadprædikant-lov eller ej?

SELVFØLGELIG benytter Dansk Folkeparti imamens prædiken til at forlange nye stramninger. Partiet krævede i går, at moskéen på Nørrebro skal lukkes. Ren symbolpolitik uden effekt.

MEN DET ville være velgørende, hvis muslimer i Danmark tog klart afstand fra enhver tanke om at dræbe jødiske medborgere.