Kø ved håndvasken

TV2’S dokumentarprogram ’Anbragt i helvede’ har skabt ny debat om de forhold, det danske samfund byder misrøgtede børn. I programmet fortalte Sapran Hassna og Nanna Hansen om deres og to søstres barndom med vold, sult og svigt som anbragte hos en plejefamilie i Sydsjælland.

I SEKS år blev de små piger udsat for systematiske overgreb og misrøgt af plejefaderen. Det stod på fra 1999 og frem til, at den sidste søster blev fjernet fra familien i 2006.

PIGERNE, der i dag er voksne, vil føre en retssag mod myndighederne. Det samme vil de ti børn i den såkaldte Rebild-sag. Foreningen Børns Vilkår meddeler, at der er 23 andre sager undervejs.

SELV OM lovgivningen på området er strammet op de senere år, kan ingen garantere, at børn ikke også udsættes for overgreb den dag i dag. For så længe kommunerne kan spare ved at undgå tvangsfjernelser og lade anbragte børn sejle i deres egen sø, så længe vil mange af dem vægre sig ved at skride til handling.

DEN SLAGS sager opstår sjældent i det nordsjællandske whiskybælte, men desværre ofte i kommuner med stor arbejdsløshed, lavt skattegrundlag og mange sociale problemer.

HVER GANG de omtales i medierne, kappes Christiansborg-politikerne om, hvem der er mest forarget.

MEN forargelsen lægger sig hurtigt, når det kommer på tale at overdrage det økonomiske ansvar for tvangsfjernelserne til staten. Så er der pludselig kø ved håndvasken.

INGEN tvivl om, at Sapran Hassna og Nanna har været udsat for massivt omsorgssvigt.

TILSYNET, som Slagelse kommune er ansvarlig for, har ikke levet op til sin opgave. Og derfor må den til lommerne og udbetale en større erstatning, selv om den kujonagtigt forsøger at slippe fri ved at henholde sig til, at sagen er forældet.

FREMOVER må det være et krav, at der ved alle anbringelser i den slags sager, udpeges en børnesagkyndig – ansat af regionen eller staten – som får ansvaret for børnene, og som kommer på besøg mindst én gang om måneden. Og som hele tiden er i dialog med deres daginstitution eller skole.

DET ER det mindste, vi kan gøre for børnene.