Kø ved håndvasken

DER ER KØ ved håndvasken hos Nordea i disse dage. Selv om Nordens største bank i årevis har hjulpet sine velhavende kunder med at oprette skuffeselskaber i Panama for at skjule deres aktiver, forsikrer man, at alt er foregået helt legalt.

- Siden 2009 har vi strammet vores etiske regelsæt. Vi ønsker ikke at indgå i forretninger, hvor formålet er skatteunddragelse, lyder det kortfattet fra koncernen, hvis topchefer er usædvanligt mundlamme i forbindelse med Panama-
skandalen.

DET TROR VI ikke på. Hvorfor ellers have 400 mand ansat på et kontor i Luxembourg?

Sandheden – som man ikke taler højt om i finanskredse – er, at storbanker som Nordea og Jyske Bank tjener styrtende på at hjælpe kunder med at skjule penge i skattely-lande og derved aktivt svækker statens mulighed for indkræve skatter.

SKØNSMÆSSIGT er op mod 150 milliarder kr. placeret uden for skattevæsenets rækkevidde.

Bankerne har et fint og poleret regelsæt udadtil, mens det internt kun drejer sig om én ting: Money, money, money.

PANAMA-SKANDALEN har selvfølgelig skabt forargelse blandt politikerne. Men det er uhyre svært at komme uvæsenet til livs, da det kræver et tæt globalt samarbejde.

Derfor ser både skatteminister Karsten Lauritzen (V) og Brian Mikkelsen (K) positivt på et forslag fra skatteeksperter om at genindføre en frit lejde-ordning for de borgere, der har skjult store formuer i udlandet for at undgå beskatning i Danmark.

DE RISIKERER i dag langvarige fængselsstraffe og store bøder, hvis de bliver afsløret.

- Men ved at give dem amnesti – evt. ledsaget af en mindre bøde – får staten jo flere penge i kassen, lyder begrundelsen fra Brian Mikkelsen.

Måske – men hvad med retsbevidstheden hos den almindelige dansker, der år efter år har betalt mere i skat for at dække det hul, som skatteålene efterlader?

POLITIKERNE kommer ikke uden om at tage et opgør med de banker, der muliggør både svindel og skattefifleri.

Det er de samme banker, som klynker og kræver hjælp fra staten, når krisen kradser. Og som påberåber sig at være åh så samfundsansvarlige, hver gang der stilles spørgsmålstegn ved deres forretningsgang.

15 kommentarer
Vis kommentarer