Kriminel samfundstaber

VI ER NÅET til ’det, man siger, er man selv’ i historien om Rasmus Paludan.

I et par år har lederen af Stram Kurs turneret de danske ghettoer med koran-afbrændinger og anråbt beboerne med skældsordene ’kriminelle samfundstabere!’.

I går fik vi Retten i Næstveds ord for, at Paludan selv kan være en kriminel samfundstaber.

RASMUS PALUDAN skal en måned i fængsel – samt udstå to måneders betinget straf. For at overtræde racismeloven og loven om ærekrænkelse samt for et enkelt forhold om overtrædelse af databeskyttelsesloven.

MAN KAN mene, hvad man vil om dommen, der bygger på en usædvanlig cocktail af straffelovsovertrædelser. På Ekstra Bladet går vi ind for den videst mulige ytringsfrihed. Men enhver borger må også stå til ansvar for undtagelsesbestemmelserne. Eksempelvis injurier og racisme. Selvom visdommen i racismeparagraffen kan diskuteres, fordi den skaber martyrier. Den er imidlertid stadig lov, og lov skal holdes.

DOMMEN, som Paludan har anket, godtgør derfor mest af alt, at vi i Danmark tager såvel vores frihedsrettigheder som vores undtagelsesbestemmelser alvorligt.

Det har aldrig – som mange påstår – været Rasmus Paludan, politiet beskyttede ved hans mange koran-afbrændinger. Det har aldrig været Paludan, der var udgiften. Det var ytringsfriheden, politiet beskyttede. Det er den voldelige modstand, der ikke vil respektere ytrings- og forsamlingsfriheden, der er fjenden.

VI HAR undervejs endda fået godtgjort, at ytrings- og forsamlingsfrihed virker. Paludan blev sikret frit lejde til at fremføre sin anti-demokratiske sag, og danskerne fik dermed ret til selv at vurdere samt sige nej, hvilket vi gjorde.

DEN GRÆNSE, Retten i Næstved har trukket op, er i orden. Der må netop være en skillelinje, hvor det injurierende, gemene og personligt fornedrende og ødelæggende skilles ud og anholdes. Det er hele balancepunktet i bestemmelserne om ytringer.

VED VALGET sidste år fik vi at vide, hvor stor en procentdel af den danske befolkning der gerne tilsidesætter grundloven og basale frihedsrettig-heder og går ind for etnisk udrensning. Hvilket vi ironisk nok kan takke Paludan for. Vi kan dermed konkludere, at rygterne om en stor hær af radikaliserede højrefløjs-danskere lykkeligvis har været overdrevne.

DET SKETE netop, fordi vi tålte ham, så længe han holdt sig til at overholde betingelserne for de frihedsrettigheder, der også er Rasmus Paludans. Men hvis ikke han forstår grænsen, skal den drages.

Og så kan han selv være en taber.