Landsforrædere

FOLK SKAL RETSFORFØLGES og straffes der, hvor de har begået deres forbrydelse. Det er et almindeligt og sundt princip.

Derfor skal danske statsborgere, der er gået i krig under Islamisk Stats fane i eksempelvis Syrien og nu sidder i fangenskab, også først for retten i det land og for de borgere, som disse ’hellige krigere’ har forsøgt at påføre deres religiøse rædselsregime.

Danmark bør til gengæld som nation yde al den hjælp og støtte, man kan, til formålet.

SPØRGSMÅLET ER AKTUELT, fordi USA trækker sine styrker ud af Syrien, og præsident Trump har bedt europæerne om at tage sine jihadister og fremmedkrigere hjem.

Det skønnes, at mindst 150 personer siden 2012 er rejst fra Danmark til Syrien og Irak for at støtte Islamisk Stat eller andre militante grupper i borgerkrigen. Mange er forsvundet eller dræbt. Andre sidder fanget.

Deres forbrydelse mod fred og menneskehed er åbenlys. De vendte sig mod demokrati og frihed. De blev landsforrædere. Deres valg svarer til det, folk under Anden Verdenskrig tog ved at melde sig til tysk krigstjeneste.

DANSK RETSVÆSEN HAR taget principiel stilling. Højesteret stadfæstede i november 2017 en afgørelse fra Østre Landsret i sagen mod den 25-årige Syrien-kriger Enes Ciftci. Dommen over dansk-tyrkeren Ciftci var fratagelse af dansk indfødsret, seks års fængsel og derefter udvisning.

Men hvad stiller vi op med de jihadister, der sidder i eksempelvis kurdisk fangelejr og kun har dansk statsborgerskab? De skal retsforfølges, javel, men skal Danmark hjemtage disse Syrien-krigere for at stille dem for retten? 

Og når de, som retspraksis byder, fratages indfødsret, hvad gør vi så af dem? Hvis Danmark ønsker, at andre stater – eksempelvis i Mellemøsten – modtager udviste fra Danmark, er det vel kun rimeligt, at disse stater kan forlange det samme af os?

SVARENE PÅ DISSE spørgsmål er ikke enkle. Ikke for nogen vestlige lande. Til gengæld er der ingen tvivl om, hvor førsteretten til at fælde dom bør bo. Det syriske samt det irakiske folk, der er blevet terroriseret og myrdet af krigerne fra Islamisk Stat, har krav på retfærdighed.

Det er Danmarks og resten af den vestlige alliances første opgave at hjælpe dem med dette. Heldigvis er vi ikke alene. 

Og skal der oprettes en international domstol hertil, må vi bidrage. Det bliver interessant at se, hvor mange ’hellige krigere’ USA tager med sig hjem. 

230 kommentarer
Vis kommentarer