Lille håb for de nedslidte

TUSINDVIS  af mennesker nupper en ibuprofen og et par pamoler sammen med morgenkaffen. 

En ny dag med smerter i den modsstræbende, udslidte krop skal lirkes i gang med piller, inden de kan komme ud ad døren og på arbejde.

DET VAR de mennesker, Mette Frederiksen talte så inderligt til i går, da hun udbredte sig om Socialdemokratiets forslag til forskellig folkepensionsalder: En for de nedslidte, og en for de raske. Hvorfor er pensionsalderen den samme for en nedslidt jord- og betonarbejder som for en spændstig tandlæge, der er ved at forbedre sit golfhandikap på Maldiverne i ferien? Det spørgsmål er vi mange, der har stillet i årevis.

MEN ligesom sin forgænger Thorning kan Mette Frederiksen noget med tomgangssvar, når man begynder at gå ned i detaljen. Pengene for eksempel? Hun tror, det vil koste tre milliarder. Skønt hun selv var med til at spare 12 mia., da hun var med til at udhule efterlønsordningen, som det her unægtelig ligner i en ny version af.

OG HVEM skal tidligt på pension? Går det efter antal år på arbejdsmarkedet? Eller efter branche? Avisbude kan for eksempel ikke få tidlig førtidspension, lød budskabet.

HER BLIVER jo tale om en ret. Og ikke noget der kræver utallige, mistroiske arbejdsprøvninger og lægeattester, som frie folk afskyr at være afhængige af. Men alt det henviste Mette Frederiksen med et strålende smil til forhandlinger med arbejdsmarkedet – efter et valg. Til gengæld rokker hun ikke ved den ubønhørlige optrapning af folkepen-sionsalderen. Den skal sørge for, at alle har godt 14 års otium, inden de dør. Men for den yngre del af det arbejdende folk virker en pensionsalder på 75 år rædselsfuld.

SMILET bed heller ikke på arbejdsgiversiden, som Frederiksen ser så henrykt frem til at forhandle med. De synes, det er respektløst, at hun nu vil trække flere ud af arbejdsmarkedet, når man netop har en trepartsaftale om at skaffe flere faglærte. Og hvad med sosu-assistenterne? Der venter i forvejen kæmpe ressourceproblemer.

FOLKETINGET vedtog ellers en tilbagetrækning for de nedslidte, da man udhulede efterlønnen. Den hedder seniorførtidspension. Men den henslæber en mystisk skyggetilværelse, skønt behovet tydeligvis er der. 

Seniorførtidspension giver ovenikøbet den nedslidte tæt på det dobbelte beløb af en folkepension. Hvorfor så stille folk ringere, spurgte en Venstre-mand i går med en vis pointe.

MEN ordningen har været en total fiasko. Kun godt 1200, der har fået den bevilget, fordi så få kender til den – og søger den. 90 procent af ansøgerne får faktisk pensionen.

267 kommentarer
Vis kommentarer