Løgn på løgn på …

UDVISNINGSMINISTER Inger Støjberg (V) og justitsminister Søren Pape (K) har sagt, at beboerne på den kommende udvisnings-ø, Lindholm, skal isoleres mest muligt. Blandt andet skal færgefarten holdes nede, og billetprisen sættes i vejret.

NU VISER et internt notat fra Støjberg og Papes ministerier, som Berlingske har fået adgang til, at virkeligheden bliver en anden: Færgefarten skal skrues sådan sammen, at de udviste ’har reel mulighed’ for at komme væk fra Lindholm. 

Og hvis billetterne er for dyre, skal beboerne have ’en dispensations- eller tilskudsordning’.

MINISTRENE HAR altså fyldt befolkningen med løgn.

DENNE UTILSTEDELIGE skalten og valten med sandheden er mere reglen end undtagelsen for statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) fastkørte VLAK-regering. Af pladshensyn nøjes vi med eksempler fra den seneste måned:

I MIDTEN af december trompeterede undervisningsminister Merete Riisager (LA) og førnævnte Inger Støjberg, at det gik ad helvede til med integrationen af tredjegenerationsindvandrere. 

SÅ SORT-HVID var den rapport, som ministrene refererede til, dog ikke. Ja, forskere tillod sig tilmed at tvivle på de bastante, hjemmelavede politiske konklusioner.

ET PAR dage senere var den gal igen. Transport-minister Ole Birk Olesen (LA) jublede iført sit sædvanlige diabolsk-nedladende smil, at en bilbro over Kattegat kan finansieres udelukkende af de bilister, der benytter den. En åbenlys løgn, da det vanvittige projekt ifølge interne beregninger kun kan gennemføres, hvis priserne på Storebælt holdes kunstigt oppe.

OG HER forleden kunne beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og hans partifælle, innovationsminister Sophie Løhde fortælle, at offentligt ansatte har et rekordstort og ’uforklarligt’ sygefravær. Altså underforstået, at offentligt ansatte er dovne og/eller pjækker.

FOLK MED forstand på offentlig ledelse kunne hurtigt pille ministrenes vidtløftige påstande fra hinanden og dermed afsløre manipulationerne.

VLAK-REGERINGEN har fra dag ét benyttet sig af fake news, men det stadig stigende omfang afslører, hvor desperate og anløbne ministrene er.

OGSÅ DERFOR fortjener regeringen at blive eksileret. F.eks. til Lindholm – gerne uden færgeforbindelse.