Løkkes dilemma

SIDEN I SØNDAGS har Danmark fået en forsmag på den folkevandring, som er godt i gang med at smadre EU’s flygtningepolitik.

Op imod et par tusind har krydset grænsen ved Rødbyhavn og Padborg – og strømmen fortsætter.

KRISEN HAR åbnet statsminister Lars Løkkes øjne for virkeligheden. I valgkampen lovede han gang på gang, at antallet af flygtninge, der søger asyl i Danmark, vil blive nedbragt.

Men det var dengang. I mandags erkendte Løkke, at vi er tvunget til at tage flere, og at kun en fælleseuropæiske indsats kan løse op for de enorme problemer.

I GÅR SPILLEDE EU-Kommissionen ud med forslag om, at medlemslandene ekstraordinært her og nu skal tage imod 160.000 flygtninge, og at de skal fordeles efter et kvotesystem.

Tyskland, først og fremmest, men også Frankrig og Spanien har allerede sagt ja.

DEN DANSKE regering lurepasser – måske set i lyset af, at Dansk Folkeparti advarer Lars Løkke mod at lægge sig i slipstrømmen af Tyskland. Kristian Thulesen Dahl kræver, at EU frem for en fordeling af flygtningene skal have langt større fokus på at hjælpe i nærområderne.

Derfor efterlyser opposition et klart svar på, hvad regeringen vil.

VI HÅBER, at statsministeren træder i karakter og forklarer Thulesen Dahl, at Danmark har en – ikke juridisk, men moralsk – forpligtelse til at yde en ekstraordinær indsats, der rækker ud over at skræmme flygtningene væk via annoncekampagner.

HIDTIL HAR det været sådan, at hvor tyskerne hjælper mennesker i nød, forsøger den danske regering primært at skille sig af med dem.

Uden at tænke på, at vores aktive deltagelse i krigene i Afghanistan, Irak og Syrien har bidraget stærkt til flygtningestrømmen.

VEL LEVER Lars Løkke på Thulesen Dahls nåde – og på udlændinge-området har han da også strakt sig langt for at tækkes Dansk Folkeparti.

Men almindelig anstændighed – for ikke at tale om medmenneskelighed – må vægte højere.

For DF helmer ikke, før hele Danmark er hegnet ind af pigtråd.

127 kommentarer
Vis kommentarer