Lyn-stramninger

MED DANSK FOLKEPARTI som indpisker arbejder Inger Støjberg (V) i døgndrift for at få gennemført ikke færre end 35 lyn-stramninger af udlændingereglerne. 14 forslag blev vedtaget i sidste uge – uanset protester fra en lang række juridiske eksperter og menneskerettigheds-organisationer.

De finder hastværket stærkt kritisabelt og beskylder politikerne for at øve vold mod retsstatens fundamentale principper.

UD OVER STRAMNINGER af reglerne for familiesammenføring lægger regeringen bl.a. op til at skære i asylansøgernes madpenge og give politiet ret til at gennemsøge deres bagage for at se, om de har midler til selv at betale deres ophold på asylcenter. Hvad værre er: Frihedsberøvelse skal bruges mere, og domstolsprøvelsen suspenderes.

Den kollektive terrormistanke tværes ud over mennesker på flugt. Enhver flygtning er jo en potentiel terrorist.

ADVOKATSAMFUNDET har da også reageret usædvanligt skarpt. Dets generalsekretær, Torben Jensen, finder det chokerende, at man gennemfører vidtgående stramninger på ’en 48 timers tour de force igennem Folketinget’.

Her tænker han bl.a. på forslaget om, at private firmaer skal kunne bistå myndighederne med magtanvendelse, f.eks. brug af håndjern, og at integrationsministeren skal kunne suspendere kravet i udlændingeloven om domstolsprøvelse af frihedsberøvelse inden for tre gange 24 timer.

UFATTELIGT, at der ikke findes politikere i den borgerlige lejr, som siger stop med henvisning til, at retssikkerheden undergraves.

Dansk Folkeparti vejrer selvfølgelig morgenluft og vil gå endnu et skridt videre og kræve stramninger i de internationale konventioner om menneskerettigheder. De står nemlig i vejen for, at man f.eks. kan forhindre familiesammenføringer i mere end tre år. Fem år vil passe DF bedre.

ANGSTEN FOR flygtningestrømmen og terrorismen truer med at lukke retsstaten ned.

Og humanisme? Det er tæt på at være et skældsord, når det drejer sig om mennesker i nød.