Mere asfalt

EN MELDING fra Dansk Folkeparti i weekenden skabte jubel i regeringen.

Det skete, da DF’s transportordfører, Kim Christiansen, gik på banen med et budskab om, at hans parti vil trække sig fra en aftale med rød blok om en togfond, der markant skal forbedre den kollektive trafik.

FONDEN BLEV skabt i 2013 under Helle Thorning-regeringen som et modtræk mod de borgerliges planer om massivt at investere i vejene, der lægger asfalt til 91 procent af trafikken.

Med en investering på knap 30 milliarder kr. skulle der indkøbes superlyntog og skabes mulighed for at rejse mellem de fire største danske byer på én time.

DET VIL BL.A. KRÆVE en ny jernbanebro over Vejle Fjord, så togene ikke længere behøver at køre omkring Vejle, men i stedet kører udenom ligesom bilerne. Plus en ny bane mellem Skanderborg og Aarhus.

Det er disse enorme anlægsprojekter, DF ikke længere vil stå model til, og derfor ligger Togfonden nu efter alt at dømme i ruiner.

SKADEN ER TIL at overse, for fonden har hele vejen igennem været en luftig konstruktion, som mere hviler på ønsketænkning end på konkrete initiativer. Bl.a. halter økonomien.

Værre er, at Dansk Folkeparti med sin udmelding støtter den borgerlige kongstanke om, at asfalt er langt vigtigere end skinner.

Hellere bruge penge på en masse nye motorveje end investere i den kollektive trafik, hvor togene alligevel aldrig kører til tiden, lyder parolen.

DET ER INDLYSENDE, at også miljøet bliver sorteper, hvis regeringen får magt til i den hellige privatbilismes navn at asfaltere nye store bidder af Danmark.

Forholdet mellem biler og tog/busser skal ikke være et enten-eller, men et både-og. 

DERFOR VIL VI opfordre til, at rød blok og DF igen sætter sig ved forhandlingsbordet og revurderer Togfonden, så den passer til den økonomiske virkelighed. 

Måske skal aftalen gøres mindre ambitiøs. Verden går ikke under, selvom togturen mellem Odense og Aarhus varer 65 i stedet for 60 minutter.

UNDER ALLE omstændigheder trænger den kollektive trafik til et løft. Det er op til Dansk Folkeparti at sikre det.