Mere, mere, mere

1. JANUAR UDLØBER den aftale, der fastsætter butikkernes betaling til Nets for at kunne modtage dankort.

Derfor har parterne igennem længere tid været i gang med forhandlinger – og pilen peger entydigt i en bestemt retning: Det bliver dyrere at svinge kortet.

I DAG ER DET umiddelbart gratis for brugeren at betale med dankort, og sådan vil det også være fremover.

Men selv om Nets allerede i foråret hævede butikkernes pris pr. kortbetaling med fire procent, er der varslet nye prisstigninger. Og de handlende har kun ét sted at placere regningen, nemlig hos kunderne.

NETS BEGRUNDER prisstigningerne med, at det er svært at få forretningen til at løbe rundt, bl.a. fordi der er blevet færre butikker med dankortautomater.

Det er muligt, men det skriger til himlen, hvis Nets kommer igennem med at hæve priserne endnu en gang, når man tænker på det milliardstore bonusprogram, som betalingsgiganten forgylder sin ledelse med.

TOPBOSSEN Bo Nilsson scorede ikke bare et trecifret millionbeløb ved børsnoteringen af virksomheden, han er også sammen med 70-80 andre chefer blevet stillet en gevinst på op mod syv milliarder kr. i udsigt, hvis de skaber fremgang og øger indtjeningen.

I dag ejes Nets af en kreds af investorer anført af den amerikanske kapitalfond Hellman & Friedman, der er kendt for benhårde krav til profit.

DANKORTBETALING har tidligere vist sig at være en varm politisk kartoffel.

I 2003 gav et flertal i Folketinget detailhandelen lov til at skubbe en del af gebyrregningen over på kunderne, der herefter skulle betale 50 øre pr. hævning.

MEN DET SKABTE så voldsom oprørsstemning blandt forbrugerne, at politikerne blev tvunget til at trække beslutningen tilbage.

Det bør erhvervsminister Simon Kollerup tænke på, når han skal sætte sin underskrift på en ny aftale mellem Nets og butikkerne.

EN FORUDSÆTNING må ultimativt være, at Nets-bosserne skruer ned for deres personlige indtjening, før en ekstraregning til familien Danmark kan komme på tale.

109 kommentarer
Vis kommentarer