Mettes enorme propagandahær

SOCIALDEMOKRATERNE gik til valg på at spare mange millioner på konsulenter i det offentlige, men som så ofte før, når politikerne vil spare, så gælder det ikke dem selv.

I SKRIVENDE stund ved vi ikke, hvor stor Mettes egen spinhær bliver. Fintællingen i dag vil vise, om det bliver rekord eller bare en tangering af Lars Løkkes rekord på 23 særlige rådgivere til rundt regnet en million kroner hver.

VI VED til gengæld, at Mette Frederiksen som en af sine første handlinger udnævnte Martin Rossen til overspinkarl i et nyt politisk sekretariatet uden for enhver parlamentarisk kontrol. 

MEN DET, VI må forstå, er, at Mette Frederiksen ansætter hele denne spinhær for vores skyld. I et interview med Berlingske søndag bekendtgjorde hun, at det er nødvendigt for demokratiets skyld. 

DET TANGERER strafbart misbrug af ord.

VIRKELIGHEDEN er, at Mette Frederiksen uden tvivl har indset, at hun ikke altid kan få embedsmændene til at drive propaganda for regeringen, mens spinkarlene er propagandamaskiner.

DET HELT NYE er, at vi nu også har en overspinhund, Martin Rossen, ansat til med hård hånd at tæmme embedsmændenes trang til at være objektive.

I GÅR FØLTE FLERE af Mette Frederiksens små bagsædestøtter sig kaldet til at forsvare de særlige rådgivere. Der er skam forskel på eksterne konsulentfirmaer og regeringens særlige rådgivere, lød det fra bl.a. politisk ordfører Jesper Petersen og Jens Jonatan Steen, der redaktør på det socialdemokratiske Pravda, Pio Pio. 

I KORET AF klakører manglede vi bare David Trads, men han er lovligt undskyldt, da vælgerne i Nordsjælland fravalgte ham, og Trads efterfølgende har opgivet sit kandidatur.

PROFESSOR I forvaltningsret Sten Bønsing sagde det meget præcist i Radio24syv: ’Jo flere rådgivere vi får, des større er chancen for korruption, fordi disse rådgivere i modsætning til embedsmændene arbejder kortsigtet’.

OG VI BETALER endda selv for at blive ført på vildspor.