MILJØET KVÆLES

VENSTRES miljø- og fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen, har i disse dage svært ved at finde en grimasse, der kan passe. Det er forståeligt nok.

FOR HVORDAN skal en minister fra et landbrugsstøttet parti reagere ved konstateringen af, at landbruget igen har røvrendt alt og alle?

DET HANDLER om kvælstof – altså gødning og gylle, der sprøjtes ud på markerne. Kvælstof er nødvendigt for, at planterne kan vokse. Men for meget kvælstof betyder forgiftning af drikkevandet og øget brug for sprøjtegifte – samt iltsvind og fiskedød i vores farvande.

MED LANDBRUGSPAKKEN 2015, der i forvejen var så vildledende, at statsministeren blev tvunget til at fyre partifællen Eva Kjer Hansen som ansvarlig minister, fik landbruget lov til at gøde mere.

ALLE EKSPERTER advarede om, at landbrugspakken var en bombe under miljøet. Det blev nonchalant afvist med et argument om, at landbruget frivilligt ville lave miljøvenlige omlægninger, så kvælstofforbruget ville falde med 1451 tons sidste år.

NU VISER det sig, at landbruget har reduceret med siger og skriver 12 tons. 12 tons! Det er mindre end én pct. af det lovede.

HOS LANDBRUGETS lobbyvirksomhed Landbrug & Fødevarer forsikrer formanden, Martin Merrild, at bønderne skam både har ’lysten og viljen’ til at forurene mindre. Når der ikke er sket noget, skyldes det bureaukrati, langsom sagsbehandling, dårligt vejr og bla-bla-bla.

DEN SAMME omgang gylle hører vi hver gang: Det er aldrig landbrugets skyld, altid nogle andres. Og nu må udskamningen af landbruget altså høre op, og gi’ os lige noget mere i kontant støtte.

MINISTER ELLEMANN ved godt, at frivillige ordninger ikke hjælper. Det er kun krav, regler og kontrol, der batter. Det vil han dog ikke sige. Han skal ikke lægge sig ud med landbrugs-lobbyen og Venstres eget bagland – og slet ikke lige op til et valg.

MILJØ OG NATUR er under ét udsat for et ekstremt pres. Der er brug for radikale, sammenhængende og langsigtede løsninger, og det haster.

MEN VLAK-REGERINGEN har gang på gang vist, at den ikke kan eller vil handle. Man behøver blot at se på miljøministerens anstrengte ansigtsudtryk.

288 kommentarer
Vis kommentarer