Nedlæg Rigsretten

Hvis Inger Støjberg-sagen skulle have kørt som en nævningesag, skulle loven have være lavet om. Foto: Tariq Mikkel Khan
Hvis Inger Støjberg-sagen skulle have kørt som en nævningesag, skulle loven have være lavet om. Foto: Tariq Mikkel Khan

Inger Støjberg skal i Rigsretten, og jurister har oven i købet på forhånd vurderet, at hun ’med overvejende sandsynlighed’ vil blive dømt. Så sagen synes afgjort.

Det er lige som, når to mennesker indgår et ægteskab og lige skal på rådhuset og have bekræftet det, de godt ved i forvejen. Forskellen er bare, at Rigsretten er en ceremoni, der ikke varer nogle minutter, men beslaglægger 15 højesteretsdommere og 15 politikeres fulde arbejdstid i mindst et halvt år med en forventet omkostning på omkring 100 millioner kroner.

Det er et overvældende politisk flertal, der har truffet beslutningen om en Rigsret, og selvfølgelig skal det retsforfølges, hvis en minister med overvejende sandsynlighed har begået et lovbrud.

Men hvorfor en Rigsret? Det er en omstændelig instans, skabt i en helt anden tid. Og så er det en politisk snarere end en juridisk demonstration. Der sidder 15 politiske dommere foruden de 15 juridiske.

Hvorfor skal politikerne blande sig i domfældelsen? Dermed bliver de både anklagere og dommere.

Vi har et udmærket retssystem, man kunne have brugt i stedet. Sagen mod Inger Støjberg kunne være kørt som en nævningesag ved landsretten, hvor politikerne ikke kunne blande sig i domsafsigelsen. Det kunne til gengæld deres vælgere, som nævninge, i samarbejde med de juridiske eksperter, dommerne.

Dermed havde man fået det optimale scenarie. For en dom er ikke kun jura, men også hvordan retsfølelsen er i befolkningen. Vi skal opleve en dom som fair, derfor har man nævninge og ikke kun jurister.

Det er for sent i denne sag. Hvis Inger Støjberg-sagen skulle have kørt som en nævningesag, skulle loven have være lavet om. Det har man ellers haft god tid til, da alle efter den sidste Rigsretssag mod Erik Ninn Hansen var enige om, at Rigsretten var forældet. Det var i 1995. For 26 år siden. Men intet er sket.

Nu fanger bordet, og vi skal alle slæbes gennem en proces, der blev skabt i 1849 med den første grundlov, men som for længst burde være begravet.

555 kommentarer
Vis kommentarer