Nej, Mai

BØRNE- OG socialminister Mai Mercado (K) er bekymret. En undersøgelse, Gallup har lavet for hendes ministerium, viser, at over halvdelen af danske forældre mindst en gang om måneden er i tvivl om, hvordan de skal opdrage deres børn.

Hver tiende er endda i tvivl hver dag.

VI FORSTÅR IKKE helt bekymringen. Er de fleste forældre ikke hele tiden i tvivl om opdragelsen? Er det ikke netop et kendetegn ved gode forældre? Modsat de fordummede, autoritetstro og muligvis endda religiøse forældre, der er blottet for tvivl?

Mercado har under alle omstændigheder lanceret 'Opdragelsesdebatten', som hun kalder den. Og som ministeriet vil bruge en del resurser på at sætte strøm på de sociale medier med. Der er tillige nedsat et såkaldt ’opdragelsespanel’ med ’eksperter og debattører’.

Hvad det alt sammen fører til, synes uoverskueligt. Derfor er det vigtigt at påpege, hvad Mercados bekymring under ingen omstændigheder bør afstedkomme.

STATEN SKAL IKKE opdrage landets børn. Det skal børnenes forældre. Og alene at nedsætte en form for smagsdommeri i ministerielt regi omkring børneopdragelse er derfor betænkeligt.

Derudover må man have lov at undre sig over børneministerens prioritering med hensyn til forholdet mellem forældre og børn. At små drenge omskæres og muligvis får ødelagt deres kommende sexliv, er i orden. Det er åbenbart en naturlig del af børnevelfærd anno 2018. Men børneopdragelse bør staten blande sig i og kaste omfattende resurser efter.

Mercados initiativ skal fremlægge forskning, udføre undersøgelser, indsamle viden og skabe debat om, hvordan danske børn opdrages, og hvilke værdier der er vigtige at give dem.

I BEDSTE FALD fører det alt sammen til ingenting. Ligesom dengang Dan Jørgensen som socialdemokratisk fødevareminister nedsatte en ’måltidstænketank’, der skulle give borgerne statslig vejledning til aftensmaden.

Det blev til noget med ’spis sundt’ og ’brug gode råvarer’.

Det er sandt, at vi som samfund ønsker, at børn møder velopdragne og lærevillige op i vores folkeskole.

DET ER I MANGE tilfælde også rigtigt, at der er et problem hermed. Men det løses ikke ved, at vi tager endnu mere ansvar bort fra forældrene. 

Tværtimod.

Det løses ved, at vi giver det tilbage til dem. 

266 kommentarer
Vis kommentarer