Nok er nok

AF HENSYN TIL de øvrige beboere har to boligselskaber besluttet at smide otte indvandrer-familier ud af deres lejligheder i bebyggelsen Vollsmose i Odense.

Årsagen er, at familierne huser de otte 15-18-årige kriminelle ballademagere, som i juni sidste år kastede molotovcocktails og sten efter flere politipatruljer i området og bragte små børn i fare for at blive ramt af de flyvende brandbomber.

DE OTTE FRA blandt andet Somalia og Irak fik for nogle uger siden straffe på otte måneders fængsel for deres livsfarlige adfærd. Seks af dem har anket dommene, så de og deres familier vil kun blive smidt ud af deres lejligheder, hvis de også kendes skyldige af en højere retsinstans.

Boligselskabernes beslutning betyder, at alle i familien straffes for ulovligheder, som sønnerne har begået.

En form for kollektiv tillægsstraf, som normalt er uforenelig med dansk retspraksis.

MEN I 2013 fastslog Højesteret, at boligselskaber i Danmark har lov til at opsige et lejemål, hvis blot én person i husstanden begår personfarlig kriminalitet i boligområdet.

Hvilket medførte, at Brabrand Boligforening smed to familier ud, efter at sønnerne havde stukket ild på en lokal børnehave.

VI FORSTÅR den skarpe reaktion i Vollsmose. Nok er nok.

Beboerne er utrygge, og det er kun anerkendelsesværdigt, at boligselskaberne forsøger at skabe et trygt område.

De otte opsigelser kan måske få andre ballademagere i bebyggelsen til at tænke sig om, inden de skaber uroligheder og det, der er værre.

DET GØR HELLER ikke noget, hvis de to boligselskabers resolutte optræden får forældre til at tænke over, at de også har et ansvar for deres børns gerninger.

Men vi går ud fra, at udlejerne vil være kommunen behjælpelig med at skaffe de otte familier tag over hovedet i et andet område.

ALTERNATIVET, at de bare smides på gaden, er ikke en løsning. Heller ikke for samfundet.