Nu må politiet tage fat i DF

DET VAR på tide. Og på sin plads: Onsdag meddelte EU’s antisvindelenhed, Olaf, efter fire års granskning, at Meld og Feld og dermed Morten Messerschmidt er meldt til bagmandspolitiet.

FONDENE Meld og Feld, der havde medlemmer af Dansk Folkeparti i bestyrelsen – samt på et tidspunkt Morten Messerschmidt som formand – har anvendt EU-midler for 4,35 millioner kroner på ulovlig vis, siger rapporten fra EU.

ANTISVINDELENHEDEN Olaf er dog ikke en anklagemyndighed. Derfor beder den nu bagmandspolitiet tage affære og dermed tage stilling til, om der skal efterforskes yderligere, hvorpå en tiltale rejses.

EKSTRA-BLADS EFFEKTEN er hermed slået igennem. Vi afslørede i 2015 Dansk Folkepartis kreative brug af EU-midlerne. En opsigtsvækkende historie. DF tordnede i 20 år mod pengespild, uansvarlighed og svindel med EU-midler. Blot for selv at være det danske parti, der udgør alt det, partiet hævder at foragte. 

HER I AVISEN er det dokumenteret, hvordan DF’s daværende leder i EU, Morten Messerschmidt, og hans allierede i sin tid kanaliserede de store beløb fra EU-systemet til DF’s arbejde i Danmark.

EU-MIDLER fra organisationerne Meld og Feld blev derudover brugt til at finansiere politiske venners rejser og ophold i Bruxelles, fiktive konferencer med mere.

EKSTRA BLADETS afsløring førte i sin tid til Morten Messerschmidts fald som leder af partiets EU-gruppe samt hans udelukkelse fra Dansk Folkepartis øverste ledelse. DF og Morten Messerschmidts hykleri blev blotlagt.

DET ER VÆRD at bemærke, at hverken partiet eller Messerschmidt har bidraget positivt til opklaringen. Tværtimod. Sidstnævnte har snarere forsøgt at tilsmudse Olaf og undersøgelsen, hvilket nu står i et skærende lys, der må få Messerschmidt selv til at misse med øjnene. Hans tid som kronprins i DF må være ovre.

DF HAR for længst meddelt, at man har afsat millioner til en tilbagebetaling, hvormed man har forsøgt at bagatellisere sagen som en administrativ øvelse. En slags hovsa-sag, hvor nogle penge uforvarende blev forkert anvendt.

EKSTRA BLADET forventer ikke bare en tilbagebetaling. Vi forventer en gennemgribende og grundig dansk politiundersøgelse. Mod Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt. Vi forventer enhver mulighed for at rejse tiltale afsøgt. 

465 kommentarer
Vis kommentarer