Nyt fra enheden

REVOLUTION. Rotationsprincip. Partiskat.

TRE TEMAER, der har kendetegnet Enhedslistens politik og adskilt dem fra andre partier i Folketinget. Sådan er det ikke længere.

DE REVOLUTIONÆRE kadrer i Enhedslisten er ikke længere revolutionære. I hvert fald ikke i ordets marxistiske betydning.

ORDET revolution nævnes kun ét sted i partiets princip-program. Og det i en så udvandet form, at selv ikke en beton-tænkende socialdemokrat kan få kaffen galt i halsen.

DET SÅKALDTE rotationsprincip roterer heller ikke helt efter bogen. Princippet, der oprindeligt blev knæsat af Venstresocialisterne, kan man ellers have megen sympati for.

FOR AT undgå levebrøds-politikere kan partiets folkevalgte ikke opstille ’efter to fireårs-perioder’. Det skal skam tages meget bogstaveligt. Så bogstaveligt, at partiets frontfigur Johanne Schmidt-Nielsen kunne opstille til sidste valg, fordi det blev udskrevet, et par uger før hun faldt for reglen.

NÅR MAN på den måde fintæller dagene, er det jo for at klamre sig til taburetten i stedet for at fastholde et politisk princip.

NU GÅR den så heller ikke længere. Schmidt-Nielsen findes ikke på den nye opstillingsliste, som partiet har vedtaget på sit årsmøde i weekenden. Men hvis V-regeringen holder tiden ud, bliver det til knap 12 år for hende i Folketinget. Så meget for rotation.

LIDT nyt er der dog sket på årsmødet. Der er oprør mod partiskatten. De folkevalgte byråds- og regionsmedlemmer betaler 33 pct. af det brutto-vederlag, som de modtager. Men nu vil en lokalafdeling have skatten sat ned til fem pct.

HVORFOR? Fordi den høje skat fratager politikerne lysten til at arbejde med lokalpolitik. Se, det er dæleme et interessant synspunkt fra medlemmer af et parti, der gerne vil hæve skatten.

FOR HVIS den tænkning vinder fodfæste, må partiet som konsekvens erkende, at det ikke nytter at brandbeskatte velhavere. For så vil de rige jo miste lysten til at tjene penge.

DET VILLE være revolutionerende, hvis skatteforslaget blev gennemført. Så det bliver det med garanti ikke.