Og det er Danmark

VI TROEDE ærlig talt ikke, at nogen myndighed kunne gøre Skattestyrelsen rangen stridig som førende i disciplinen at levere skandaler.

Men vi tog fejl. I disse måneder oplever en undrende og bekymret befolkning, hvordan vores retssystem er begyndt at smuldre. Og det udvikler sig fra dag til dag.

DET STARTEDE med, at der i marts blev rejst alvorlig tvivl om pålideligheden ved politiets og anklagemyndighedens brug af teledata.

Oplysningerne bruges som indicier på, at en mistænkt har befundet sig på et særligt sted på et særligt tidspunkt eller har været i kontakt med særlige personer.

RIGSADVOKATEN skønnede, at teleoplysningerne kunne være mangelfulde i op til 10.700 straffesager tilbage til 2012, og at der derfor var behov for at kigge en del af dem efter i sømmene.

Fejlen og manglerne i de digitale beviser kan i værste fald betyde, at personer er blevet dømt på et fejlagtigt grundlag, og at skyldige er gået fri.

FOR EN UGE SIDEN tog rigsadvokaten yderligere det drastiske skridt at suspendere brugen af teleoplysninger som bevis ved domstolene og dermed som grundlag for varetægtsfængsling – foreløbigt frem til 18. oktober. Så kan det nok være, at politiets advokater og domstolene fik travlt. Foreløbig er mindst 18 blevet løsladt fra varetægtsfængsling, og mindst ni retssager er udskudt.

EKSEMPEL: Fire mænd med tilknytning til Bandidos blev sat på fri fod i torsdags. De er tiltalt for vold mod sagesløse af særlig rå og brutal karakter, men som følge af teleskandalen besluttede dommeren at udsætte retssagen på ubestemt tid og løslade rockerne.

SUSPENDERINGEN af telebeviserne er nødvendig af hensyn til retssikkerheden – ingen tvivl om det.

Men hvordan er det kommet så langt? Hvordan kan en så dramatisk udvikling, der får os til at ligne en bananrepublik, slå ned som et lyn fra en klar himmel? Det vil politikerne også gerne vide. De er blevet taget på sengen, og justitsminister Nick Hækkerup (S) vil derfor nedsætte et uafhængigt kontroludvalg til at undersøge sagen til bunds.

UNDER ALLE omstændigheder har sagen åbnet øjnene for, at teleoplysninger, der hidtil har været tillagt en høj grad af værdi og pålidelighed i retssalen, kan være lige så mangelfulde som vidners hukommelse.

Foreløbig er retssystemet sat i undtagelsestilstand. Og det er Danmark!