Omvendts-Danmark

’TRYGHEDSSKABENDE opholdsforbud.’

Ja tak, vil en del danskere måske sige. Men lad mig bringe en advarsel: Stort set alt, hvad den socialdemokratiske regering kommer med af kontroltiltag over for danskerne, er pakket ind i et nysprog, der slører motiverne.

NU HAR regeringen – fordi Venstre har sagt fra (og ja, vi sætter et gigantisk kryds i kalenderen i denne anledning) – måtte droppe planen om et opholdsforbud, der skulle gælde på togstationer med mere, angiveligt som hjælp til politiet med ’at bekæmpe utryghed.’

STOL PÅ socialdemokraterne, når det gælder forbud. Lidt ligesom dengang under første nedlukning, hvor man gerne måtte tage havnebussen i København, men man fik bøde, når man ventede på den. Regeringen elsker regler, registreringer og overvågning. Man ønsker åbenbart det ubemandede, totalovervågede samfund.

ALLE ER vi skyldige, indtil det modsatte er bevist. Vi lever dermed i det socialdemokratiske Omvendts-Danmark. Landet skal have så mange overvågningskameraer som muligt. Politiet skal dertil have mulighed for ansigtsgenkendelse.

For ’det er jo logisk,’ som Nick Hækkerup udtrykte det fra Folketingets talerstol, mens han tog sig til hovedet: ’Hvis vi ødelægger trygheden i samfundet, så ødelægger vi friheden i samfundet. Uden tryghed, ingen frihed. Uden tryghed, ingen frihed,’ gentog justitsministeren belærende.

I ’OMVENDTS-DANMARK’ er man som individ, som borger, allermest tryg, når man er allermest overvåget. Hvordan kan nogen være så stupide, at de forbinder en overvågningsstat med ufrihed? Der er helt frit i Nordkorea. Her har overvågning gjort, at der faktisk slet ingen kriminalitet er. I hvert fald ikke officielt. Og hvor trygt og godt må det ikke være?

DET VÆRSTE er således, at socialdemokraterne i et kollektivt anfald af selvovervurdering bilder sig ind, at de ved, hvad der er bedst for borgeren; det kan ikke betros borgeren selv. Og kriminalitets-bekæmpelse kan føres helt uafhængigt af, om der rent faktisk er kriminalitet at bekæmpe, eller den blot er anekdotisk og sparsom. En ’utryghedsfølelse’ blandt enkelte borgere er rigeligt til at indføre rigide indgreb i friheden over for alle.

’DET ER ikke regeringen, der taber i denne sag. Det er danskerne,’ siger Mette Frederiksen om at måtte opgive opholdsforbuddet. Man ser den aparte omvendthed. Er jeg forbeholden over for massiv overvågning og forbud, beklikkes jeg af statsministeren for Omvendts-Danmark på min omsorg for danskerne.

’Tryghedsskabende opholdsforbud’ er ganske vist aflyst. Men snart kommer ’godhedsfremmende selvafstraffelse’, ’hyggesikrende vittighedsregler’ og ’omsorgsfremmende bliv-hjemme-pligt.’