Ondskabsfuldt

DET SKAL BEDRE kunne betale sig at arbejde, vil statsminister Lars Løkke understrege i sin åbningstale i Folketinget i morgen.
Og han vil gentage løftet fra valgkampen om, at en skattereform til foråret vil indeholde lettelser i bundskatten.

FORELØBIG HAR regeringen skaffet omkring 500 millioner kroner til reformen ved hjælp af det meget omtalte ’moderne’ kontanthjælpsloft.

Det moderne, som overhovedet ikke er moderne, men traditionel borgerlig politik, er at gøre livet endnu skrappere for samfundets svageste. Ikke mindst børnefamilierne. Det vil nemlig tvinge dem i arbejde, lyder begrundelsen.

DER SÆTTES LOFT over, hvor meget folk på kontanthjælp kan modtage i ydelser fra det offentlige, hvilket især vil gå ud over børnefamilier, som har fået anvist dyre boliger af kommunerne.

Deres i forvejen barske hverdag vil blive totalt smadret.

Godt 22.000 kontanthjælpsmodtagere vil blive ramt af indgrebet. Men da mange af dem lider af sygdomme, fysiske eller psykiske, bliver beskæftigelsesgevinsten minimal for regeringen. Kun omkring 600 vil komme ind på arbejdsmarkedet, lyder regeringens eget skøn!

NU FORSTÅR MAN bedre, at socialminister Karen Ellemann var så ivrig efter at få afskaffet fattigdomsgrænsen. For antallet af fattige vil snart eksplodere og gøre behovet for f.eks. julehjælp endnu mere markant.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsens straffeaktion mod de svageste bevæger sig ud i det ekstreme med forslaget om, at retten til ferie afskaffes for folk, der har været 12 sammenhængende måneder i kontanthjælpssystemet.

DET FORSLAG er ikke bare uanstændigt – det er direkte ondskabsfuldt.

Samfundet vinder stort set intet ved ændringen, men til gengæld fratager man kontanthjælpsmodtagernes børn muligheden for at være som alle andre. Altså muligheden for at få et afbræk fra hverdagen og evt. besøge familie i en anden landsdel sammen med mor og/eller far.

HELDIGVIS er der også borgerlig modstand mod ferie-indgrebet. Dansk Folkeparti vil efter alt at dømme stemme nej, men hvad med LA og K? Vil de optræde lige så umenneskeligt som regeringen?

204 kommentarer
Vis kommentarer