Pengepugerne

LEDE: Jeg er egentlig ikke overrasket. Mere en smule forstemt over, at politikerne stadig vil forgylde sig selv. Jeg forstår simpelt hen ikke, at det politiske flertal mener, det er rimeligt, at en HK’er skal arbejde 222 år for at opnå den samme pension, som en minister optjener på otte år.

Sådan var reglerne, før politikerne i denne uge ’reviderede’ deres egne løn- og pensionsforhold. Og sådan er reglerne stadig. Revisionen bestod nemlig primært i at fortsætte alle de guldrandede ordninger og så i øvrigt lige hæve borgmestrenes lønninger med 31 procent.

Michael Christiansen, formand for den Vederlags-kommission, som politikerne selv bad lave nye regler, føler sig med god grund til grin. Men dem, der er mest til grin, er os, der betaler politikernes løn og pension. Vi borgere og skatteydere. Michael Christiansens kommentar var præcis:

’Det ville være klædeligt, hvis politikerne gik over til samme vilkår som resten af befolkningen.’

Det vil sige, at selv formanden for den kommission, politikerne har sat til at revidere deres løn- og pensionsforhold, tydeligt er forarget over deres reaktion. Hvilket mildest talt er sjældent mellem kommissionsformænd og politikere i Danmark.

Men det er forståeligt. Ud over at det er urimeligt, at politikerne forgylder sig selv, så er det tillige ualmindeligt dumt. Det er ødelæggende for tilliden til politikerne. For signalet er: Det er os, der bestemmer, og vi rager til os af dine skattekroner, som det passer os.

Det politiske flertal har udnævnt sig selv til et aristokrati højt hævet og højt lønnet over deres vælgeres liv. Det er usundt for demokratiet, fordi det er med til at udbygge den mistillid, der i forvejen stortrives i befolkningen.

Alt var ellers på plads til et historisk vendepunkt. Den drevne og højt respekteret Michael Christiansen var udpeget til formand for Vederlagskommissionen, og det politiske flertal lovede ovenikøbet på forhånd, at de ville følge kommissionens anbefalinger til punkt og prikke. Men politikerne gjorde det stik modsatte. De forkastede alle de forslag, der ville normalisere deres guldrandede pension, og valgte kun den del, der gav dem lønforhøjelser.

Så resultatet er to store bidrag: Det ene er til politikernes private husholdning. Det andet er et historisk bidrag til politikerleden.

123 kommentarer
Vis kommentarer