Pensionsbomben

GENNEMSNITLIGT lever vi længere og længere, og det er selvfølgelig godt for den enkelte.

Men det er skidt ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt, for det betyder, at statskassens udgifter til pensioner stiger.

Og det bekymrer vore politikere. Ja, der er ligefrem tale om en pensionsbombe, som Ekstra Bladet skrev i går.

HER UDELUKKEDE Venstres finansordfører Jacob Jensen ikke, at det kan blive nødvendigt at hæve pensionsalderen yderligere.

-Vi overvejer at kigge på pensionssystemet, give incitamenter til at blive længere på arbejdsmarkedet eller fremrykke de opjusteringer, som allerede er vedtaget for pensionsalderen, sagde han.

STATENS FINANSER finanser bygger pt. på, at du og jeg i gennemsnit får folkepension i 14,5 år. Men ny statistik viser, at en 60-årig i dag kan forvente at blive 83 år, og så skal staten punge ud med folkepensionen i 18,5 år.

Selv om statsminister Lars Løkke Rasmussen i går i Folketingets spørgetid forsikrede, at der ikke er aktuelle planer om at hæve pensionsalderen, kan emnet blive en varm kartoffel efter sommeferien, når regeringen fremlægger en plan for dansk økonomi frem mod 2025.

Derfor er det klogt allerede nu at tænde alle advarselslamper.

ET STORT FLERTAL i Folketinget har stort set afskaffet efterlønsordningen og derved forlænget arbejdslivet også for de titusinder af lønmodtagere, som knokler i udsatte, nedslidende jobs som f.eks. slagteriarbejdere og dem på stilladserne i byggebranchen.

Skal deres - eller deres børns - forhold forringes igen-igen i fremtiden? Skal de tvinges til at blive på arbejdsmarkedet, til de falder om?

FOLKETINGET ER ikke ligefrem overbefolket med faglærte eller ufaglærte arbejdere.

Stort set ingen har stiftet bekendtskab med hårdt fysisk arbejde, og politikerne har gjort det så bekvemt for sig selv, at de kan trække sig tilbage som 60-årig med en yderst attraktiv pension.

Hvilket desværre betyder, at mange af dem har et abstrakt forhold til pensionsalderen og derfor ikke tager hensyn til den forskel, der er på grupperne på arbejdsmarkedet.

NOGLE KAN måske godt blive, til de er 70, mens andre vil være nedslidte langt tidligere. Det kan ikke afspejles kraftigt nok i en kommende pensionsreform.

 

270 kommentarer
Vis kommentarer