Så må EU hellere bryde sammen

Statsministeren sidder formentlig til EU-møde i dag og drømmer sig tilbage. Til dengang i november, da problemerne var mindre. Hvor hun vakte opstandelse ved at kalde det ’gak’ at bruge 35 mia. kr. yderligere på EU’s administration over de næste syv år.

I dag lægges et lån på hele 11.200 mia. kr. på bordet. Det sker til det virtuelle møde med EU’s regeringsledere (forslag fra den spanske leder). Og andre topper muligvis med højere bud. Formål: At ’chokstarte’ økonomien i EU over de næste to-tre år.

Det må blive et ’nej tak’ herfra. Vi må forvente, at Danmark fortsat er imod fælles EU-lån. Det var vi før corona. Det bør vi også være efter.

EU’s økonomisk mest udfordrede lande i syd vil selvfølgelig gerne overtale de rige lande i nord – såsom Tyskland, Holland og Norden – til at optage et monstrøst fælleslån, der skal støtte de vakkelvorne økonomier i Italien, Spanien, Frankrig, Grækenland med flere.

Ni EU-lande med blandt andet Frankrig vil eksempelvis indføre såkaldte fælles corona-obligationer. Ellers kollapser EU, lyder argumentet. ’Er vi sammen eller ej,’ som den franske finansminister demonstrativt spørger.

’Ej’ må i så fald være svaret fra Danmark. Vi skal huske, at danskernes ’nej tak’ til euroen – i øvrigt i trods mod et daværende bredt politisk folketingsflertal – var den klogeste finanspolitiske beslutning i danmarkshistorien. 

Vi skal ikke her årtier efter og ad bagvejen smeltes økonomisk sammen med – samt betale for – gældsplagede og bankerot-truede lande i Sydeuropa. Lande, der ikke magtede at beskatte deres egne rige og dertil har stiftet omfattende gæld på eventyrlige pensioner, som siden er blotlagt som et generationsrov mod egne børn og børnebørn.

Hvis en sådan løsning er et forlangende, må EU hellere bryde sammen. Det danske folks økonomiske EU-forbehold vil blive underløbet. Fælles EU-lån som corona-obligationer har ikke demokratisk legitimitet. Der skal andre løsninger til, hvis et EU med Danmark som medlem skal bestå. Og dem kan Mette Frederiksen passende være med til at finde frem. Gerne under mottoet:’En god krise må ikke gå til spilde’.

Coronakrisen er dybt alvorlig og kræver omfattende subsidier at komme igennem, ja. Men visse EU-lande skal holde op med at opføre sig som kvik-lånere i ’Luksusfælden’.

Når statsministeren er færdig med at drømme sig tilbage til før corona, må hun gerne fremdrage en tavle med indtægter og udgifter samt sin mest bekymrede mine.