Saudi-børnehave - nej tak

PLUDSELIG er de danske politikere vågnet op til dåd, da det viser sig, at Saudi-Arabien via sin ambassade har doneret fem millioner kr. til en af Danmarks mest berygtede moskeer, Taiba-moskeen, i Titangade på Nørrebro.

DEN pengestrøm forbydes.

MOSKEEN vil bl.a. fyre pengene af på et kollegium og en børnehave. I forvejen har saudierne betalt for hele bygningen i Titangade.

UDOVER at Taiba i forvejen er kendt som base for nogle af de mest ekstreme islamister i Danmark, inviterer den også hadprædikanter udefra.

BELØBET og fremtidsplanerne dukkede pænt og nydeligt op i moskeens årsrapport, som den nu skal aflevere ifølge en ny lov fra 2017 for alle anerkendte trossamfund. Det første skridt mod en mere aktivt udført religionspolitik.

REGERINGEN bebuder sin lynindgriben via en forbudsliste.

FORBUDSLISTEN skal stoppe donationer til trossamfundene fra rabiate donorer og regimer, der prøver at underminere demokratiske værdier ved at lade religiøse love trumfe vestlig lovgivning.

FINT NOK. En børnehave i en rabiat moske, betalt af saudiernes olierigdomme, lyder af flere grunde ikke rart. Spørgsmålet er, hvordan man lige vil tjekke, hvorvidt trossamfundene ikke er så tilforladelige, som de gerne vil give udtryk for? Mange af dem taler med to tunger, når det gælder deres reelle dagsorden.

ALLEREDE i forarbejdet til loven fra 2017 var man klar over, at der manglede noget ... dét, som regeringen nu forsøger at lappe på med sin forbudsliste. 

HER nævnte man som eksempel, at en anden ekstrem moske, Imam Ali Moskéen havde strøget flere sætninger i sine vedtægter, så de bekvemt slørede, at moskeen var og er det iranske præstestyres forlængede arm. At vi overhovedet har en iransk moske, er besynderligt, eftersom herboende iranere ikke er særligt religiøse.

MEN når vi ser på, hvad vi i øvrigt bruger af penge til kontrol, er det ikke i hvert fald ikke noget, der er politikerne fremmed.

FAKTUM er i hvert fald, at hvis et trossamfunds mål er at omdanne det danske samfund til et kalifat, så stopper festen naturligvis. Derfor er det udmærket, hvis regeringen kan få dét på plads.

MOSKEER – og måske nu også kollegier og børnehaver – finansieret af formørkede regimer – kan kun have et formål: At konsolidere uønskede parallelsamfund i Danmark.

364 kommentarer
Vis kommentarer