Selvfølgelig må han stille op

JEG VILLE IKKE KØBE en brugt bil af Klaus Riskær. Og slet ikke værdipapirer af nogen art.

Men han må godt stille op til Folketinget.

En bil er et mellemværende alene mellem mig og Riskær. Kandidat til Folketinget er fællesskabets, samfundets, demokratiets anliggende. Her bør alle have mulighed for at tage stilling.

Men ikke ifølge eksminister Søren Pind (V), der forleden meddelte følgende på de sociale medier: 

’Kære medier; jeg vil gerne vide, hvilke MF/kandidater, der vil godkende Riskær, skulle han mod min forventning opnå valg. Jeg vil ikke stemme på kandidater, der mener, han er værdig. Han har ingen fortrydelse og fortsætter med sin folkeforførelse’, skrev Pind på Twitter.

SØREN PIND HAR såmænd – han er trods alt tidligere justitsminister – fattet princippet i, at enhver, der har udstået sin straf, er fri til at deltage i samfundet på lige vilkår med alle andre. Men grundloven åbner op for en undtagelse, når det drejer sig om at være ’valgbar’ til Folketinget.

’Valgbar til Folketinget er enhver, som har valgret til dette, medmindre vedkommende er straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør ham uværdig til at være medlem af Folketinget,’ lyder det i grundlovens paragraf 30, stk. 1.

Det er, hvad Pind refererer til med sin brug af begrebet ’uværdig’. At den tidligere Venstre-minister så i tillæg gør sig til dommer over Riskærs anger eller mangel på samme og åbenbart har så lidt tilovers for vælgerne, at han mener, Riskær kan ’forføre folket’, udgør så Pinds sagsførelse.

KLAUS RISKÆR, DER ANGIVELIG er tæt på underskrifter nok til at stille op til næste valg, er som bekendt flere gange dømt for økonomisk kriminalitet. Herunder bedrageri af særlig grov beskaffenhed samt mandatsvig. Det er så at sige hans ’almindelige omdømme’, som det hedder i grundloven.

Lovens paragraf 30 udgør således et uomgængeligt problem. 

Jeg har ikke nogen stor veneration for Søren Espersen – Dansk Folkepartis ’folkeforfører’, om man vil efterabe Pinds terminologi. Men Espersen gav faktisk det rette svar til Søren Pind på Twitter:

’I så fald må jeg nok undvære din stemme denne gang! For skulle det ske, at vælgerne – fuldt orienteret og vel vidende, hvad manden har gjort http://jppol-ngalb.rootdom.dk:8080/newsgate/images/SmallCode.png– gør ham til MF, ville det være meget skævt og arrogant af mig efterfølgende bare at blæse på folkets røst.’

DET ER PRÆCIS, hvad det ville være. Og det er sjældent, man har lejlighed til at skrive det i nogen som helst sammenhæng, da vore forfædre var ret forudseende: Men problemet her er grundloven. Paragraf 30, stk. 1, udgør et moralsk andetkammer og åbner for allehånde politiske synsninger. Derfor bør den nedlægges.

Vi siger selv fra herude – hvad enten Riskær stiller med en brugt bil, et tvivlsomt papir eller sig selv som nationens frelser.

203 kommentarer
Vis kommentarer