Sig nu ordentlig tak, Mette

TIRSDAG BRAGTE vi på Ekstra Bladet en urimelighed frem. Sygeplejersker og SOSU-assistenter, der knokler i sundhedssektoren og udsætter sig selv for den største coronafare, belønnes ikke. Tværtimod straffes de af systemet. Disse coronaheltes ægtefæller bliver modregnet i deres pension for ekstravagterne.

Og hvad var statsminister Mette Frederiksens svar?

Mette Frederiksen ændrer ikke lovens krav om modregning på grund af ’en enkelt sag i Ekstra Bladet’.

I DAG dokumenterer vi imidlertid, at der ikke bare er tale om en enkelt sag. Der er tale om mange. Og statsministeren bør naturligvis suspendere loven om modregning her under corona, på samme måde som hun har suspenderet alle mulige andre love. 

DET ER heller ikke rimeligt, at børnefamilier stadig skal betale for institutionspladser, når de viser samfundssind og holder deres børn hjemme.

Vi er alle ved at få kvælningsfornemmelser. Skolerne er lukkede, de unge bliver konstant irettesat, og de gamle er spærret inde. Samtidig får vi af vores statsminister at vide, at vi er nødt til at gøre det endnu bedre for at komme af med corona.

DE FLESTE af os har haft forståelse for nedlukningen indtil nu. Men vi er nået til det punkt, hvor trusler, frygt og tomme roser fra statsministeren ikke mere er nok. Og ikke mindst for sygeplejersker og SOSU-assistenter må Mette Frederiksens rosende ord lige nu klinge hult: – En kæmpe tak til alle jer, der arbejder i vores sundhedsvæsen. Til alle jer i ældreplejen. Til alle jer, der passer på udsatte og sårbare borgere, som det eksempelvis har lydt fra statsministeren.

METTE FREDERIKSEN bør granske sig selv og den falskhed, hvormed hendes udsagn står tilbage. For at komme det sidste stykke gennem pandemien må hverdagens helte kompenseres og anerkendes. Det er først og fremmest frontpersonalet i sundhedssektoren, som alle bør have en ordentlig bonus og ikke bare en hul tak og en modregning.

321 kommentarer
Vis kommentarer