Sindelagskontrol

I TÆT ALLIANCE med Dansk Folkepartis Christian Langballe er den konservative Naser Khader nu på banen med forslag om at stramme reglerne for at blive dansk statsborger.

Han kræver et helt nyt screeningssystem, der skal forhindre, at såkaldte antidemokratiske personer overhovedet kommer på tale til et statsborgerskab.

ANSØGERNE SKAL indkaldes til samtaler, hvor deres loyalitet over for demokratiet tjekkes. Hvis de f.eks. begynder at argumentere for et islamisk kalifat, så smækkes døren til det forjættede land i.

Med andre ord: Der skal indføres sindelagskontrol.

UDLÆNDINGEMINISTER Inger Støjberg (V) afviser forslaget på det kraftigste. Hun mener, ’det lugter af noget andet, som jeg ikke kan bakke op om’.

Naser Khaders udspil ikke bare lugter. Det stinker.

DET STINKER AF en totalitær stats krav om kontrol med borgerne og giver mindelser om forholdene i Sovjetunionen og det gamle Østtyskland. Her blev der slået hårdt ned på selv den mindste kritik af systemet, og staklerne risikerede både fængselsstraf og deportation.

Khader er ude efter folk, der vil ’undergrave demokratiet og afskaffe det, uanset hvilket ståsted de har – om det er nazisme, kommunisme eller islamisme’.

DET MÅ VEL betyde, at de folk på den yderste venstrefløj – og dem er der stadig nogle stykker af – som proklamerer, at de går ind for revolution og om nødvendigt vil omstyrte samfundet med vold, straks skal have frataget deres statsborgerskab.

Den konservative indfødsretsordfører glemmer åbenbart, at der er ytrings- og religionsfrihed her i landet.

HVIS MAN VIL være dansk statsborger, er et af mange krav, at man skal underskrive en loyalitetserklæring over for det danske samfund. Det må række.

Hvis ansøgere forbryder sig mod spillereglerne og f.eks. kommer med trusler mod det demokratiske system, er det PET’s opgave at undersøge, om de er potentielt farlige og evt. rapportere videre til de politikere i Folketingets Indfødsretsudvalg, som skal afgøre statsborgerskabet.

DEN PROCEDURE er vi trygge ved, hvorimod sindelagskontrol a la Khader og Langballe giver kuldegysninger.