Skatte-Helle

TIDLIGERE statsminister Helle Thorning-Schmidt har droppet det prestigefyldte, men ulønnede erhverv som en af FN’s skattely-jægere – blot ti dage efter udnævnelsen. Og det er Ekstra Bladets skyld, kan man forstå ved læsning af den skriftlige meddelelse, hun sendte til Ritzau op til weekenden.

DET SKAL Helle Thorning have lov til at mene, men det bliver udtalelsen ikke rigtigere af. Hvad Ekstra Bladet har gjort er at dokumentere sort på hvidt, at Helle Thorning er personligt knyttet til selskaber registreret i skattelyet Jersey, og at hun sidder på en velbetalt bestyrelsespost i et selskab, hvis formand, Denis Viet-Jacobsen, har været med til at kanalisere 1,2 milliarder kr. ud af Danmark.

I DAGEVIS har Ekstra Bladet efterlyst Helle Thorning for et interview om hendes engagement på Jersey – herunder hvordan tilknytningen til skattely-øen, der praler med at være et helle for folk og selskaber med ondt i skatten, er forenelig med jobbet som FN-udnævnt skattejæger.

MEN DET kan sagtens forenes, må man forstå af meddelelsen til Ritzau. Det er alene omtalen her i bladet, der får hende til at træde tilbage.

BEGRUNDELSEN er åbenlyst forvrøvlet. Den kontante virkelighed er, at Skatte-Helle har truffet et valg: Hellere skattely end skattejæger.

DER ER alligevel grund til at rose den tidligere socialdemokratiske regeringschef. Hvorfor? Fordi hun med sin mageløse optræden har øget opmærksomheden på det globale skattefifleri.

FIFLERIET er nu så omfattende og systematisk, at der tales om en egentlig international skatte-krise. Her kommer nogle tal, der i sagens natur beror på skøn, men under alle omstændigheder giver et indtryk af problemets omfang:

PÅ VERDENSPLAN tabes der ifølge tal fra Den internationale Valutafond hvert år selskabs- og personskat svarende til ca. 5500 milliarder kr. Enten gennem kriminalitet som eksempelvis hvidvask eller udspekuleret skattetænkning.

ALENE verdens allerrigeste menes at have gemt formuer for ca. 50.000 milliarder kr. i skattely-lande – og det ufattelige tal menes tilmed at være lavt sat.

DET VIL være håbløst naivt at tro, at vi kommer international skatte-unddragelse til livs i overskuelig fremtid. Men FN’s hold af skattejægere er et skridt i den rigtige retning. Også uden Skatte-Helle.