Skræk-eksempel

STATSMINISTER Helle Thorning (S) praler af, at regeringen har skabt mere end 40.000 jobs i den private sektor.

Sludder, lyder det fra Venstre. Der er kun kommet 700 flere danskere i arbejde.

Vrøvl, råber arbejdsgiverne. Under Thorning er antallet af beskæftigede danskere faldet med 6500. Jobbene er gået til udlændinge.

FORVIRRET? Ja, mon ikke. Dette job-slagsmål er et skrækeksempel på, hvordan politikere og organisationsfolk jonglerer med statistikkerne efter forgodtbefindende og taler hen over hovedet på befolkningen. Det er politik, når det er værst.

Det er uden for enhver tvivl, at der er kommet flere arbejdspladser i erhvervslivet de seneste fire år. Men det er også en kendsgerning, at mange af dem er blevet besat af udlændinge – fortrinsvis østeuropæere.

DET KAN MAN så prise eller begræde – alt efter politisk anskuelse. Men arbejdsgiverne kan ikke løbe fra, at løndumping er en væsentlig – måske den væsentligste – årsag til, at polakker eller baltere udkonkurrerer dansk arbejdskraft.

I Danmark ligger mindstelønnen – aftalt af arbejdsmarkedets parter – på omkring 110 kroner i timen. I Polen er der kun garanti for 20 kroner!

Mindstelønnen er ikke lovbestemt, men mere end 80 procent af danske lønmodtagere er dækket af overenskomstaftaler.

ARBEJDSGIVERBOSSEN Jørn Neergaard Larsen – og Venstre – bruger selvfølgelig job-slagsmålet til at advokere for, at den enkelte lediges økonomiske gevinst ved at tage et job øges.

Ikke ved at forhøje mindstelønnen, nej uha, men ved at sænke ydelserne, så forskellen mellem understøttelse – typisk dagpenge og kontanthjælp – og mindstelønnen bliver mere markant.

MAN KUNNE OGSÅ gå en anden vej for at sikre flere danske jobs til danske hænder. Nemlig forbyde løndumping og kræve, at arbejdskraft udefra skal betales efter danske overenskomster og ikke efter, hvad stråmænd finder på at tilbyde.

Dansk Arbejdsgiverforening har altid talt rosende om den danske model med et overenskomstreguleret arbejdsmarked. At det ikke kun er ord, kan de nu bevise med handling.

104 kommentarer
Vis kommentarer