Sønderborg svigter

ALTING SEJLER i Sønderborg Kommunes børne- og familieforvaltning. Det fortalte Ekstra Bladet i går.

I flere år har interne magtkampe og ballade smadret forvaltningen og præget dens arbejde i et katastrofalt omfang. Så galt står det til, at Arbejdstilsynet har sat forvaltningen under administration.

EN SØNDERLEMMENDE rapport fra tilsynet, som Sønderborg Kommune af indlysende årsager har søgt at holde hemmelig, fortæller om et sundhedsfarligt, psykisk arbejdsmiljø, om dårlig ledelse, vattede politikere og voksende stabler af sagsmapper.

Skidt for de ulykkelige ansatte, der i stort omfang flygter fra elendigheden, hvis de da ikke er på sygeorlov.

MEN VÆRRE for de mennesker, som børne- og familieforvaltningen har til opgave at hjælpe. Udsatte familier og ikke mindst deres børn.

Samfundets svageste. Ifølge Ekstra Bladets kilder er over 50 børn fra socialt belastede familier i dag reelt uden skolegang.

EN SKAMPLET på Sønderborgs byråd er det, og Arbejdstilsynets rapport kommer endda blot et år efter, at Socialtilsyn Syd satte Alssund Børne- og Ungdomscenter under skærpet tilsyn på grund af ’alvorlige mangler’.

Kommunen blev pålagt at lave en plan for en genopretning af centeret, men tilsyneladende er intet sket.

BORGMESTER Erik Lauritzen (S) tager da også bemærkelsesværdigt afslappet på problemerne. Han udtaler til Ekstra Bladet: ’Jeg føler mig nu ikke specielt ramt. Jeg tror ikke, at nogen lider nød. Heller ikke blandt børnene.’

ERIK LAURITZEN erkender godt nok, at han ikke har noget som helst at bygge den teori på, men tilføjer: ’Ellers er de velkommen til at kontakte mig.’

Vi tror ikke, at køen af misrøgtede, omsorgssvigtede børn bliver lang foran borgmesterkontoret, men Erik Lauritzen bør næppe betragte det som en sejr.

SØNDERBORG Kommune er forhåbentlig i særklasse, når det handler om at svigte vore svageste medborgere, men problemet er ikke ukendt i andre kommuner.

I sommer har Arbejdstilsynet således udstedt alvorlige påbud til ikke færre end 16 kommuner.

Ofrene for problemerne er hver gang samfundets mest udsatte. Det må kunne gøres bedre.

40 kommentarer
Vis kommentarer