Sort udsigt

MAN SKAL lede længe efter målbare, positive konsekvenser af coronapandemien. Så lad os dvæle ved en af dem et øjeblik: Klimaet både lokalt, nationalt og globalt har fået det bedre. I medierne og på sociale platforme beskrives forandringerne i begejstrede vendinger.

ET PAR eksempler: Forureningen – herunder udledningen af drivhusgasser – er faldet markant. Alene i Kina er udslippet 25 procent lavere end på samme tidspunkt sidste år. Ændringerne er ikke kun fysisk synlige på satellitfotos. På jorden kan kineserne i storbyer for første gang i mange år øjne en blå himmel.

I NEW YORK meldes, at fuglenes sang igen kan høres, og på de danske motorveje er der ikke længere kilometerlange bilkøer. På den måde er de positive grønne følger af pandemien anskueligheds-undervisning i, hvordan vi normalt holder vores fælles klima og miljø i et kvælergreb.

KLIMA-eksperter opfordrer verdenssamfundet til at bruge den uregerlige, økonomiske nedtur, men også pusterummet, som det nødlidende klima har fået, til at tænke på klodens fremtid. Men det har sort udsigt. Det kinesiske diktatur og klima-fornægteren Trump i Det Vilde Hus vil også stikke klimahensyn op, hvor solen aldrig skinner, når økonomierne skal genoplives.

OG HER i andedammen er blandt andre landbruget og lobbyisterne i Dansk Industri allerede i fuld gang med at udpensle dommedags-scenarier for velfærden, hvis ikke politikerne ser stort på vælgernes krav om grønne løsninger. Først og fremmest klimaafgifter – som alle ved er det væsentligste værktøj til klimaforbedringer – er gift for økonomisk genoplivning, messer lobbyisterne og afslører, at de stadig opfatter klima og miljø som gratis ressourcer.

DEN GRØNNE omstilling er lige så tvingende nødvendig nu, som før coronapandemien – og uundgåelig. Så det eneste fornuftige og på sigt rentable er at tænke den ind i genopretningen.

MEN UDTALELSER fra klimaminister Dan Jørgensen afslører, at Mette Frederiksens S-regering er skræmt tilbage til betontænkning med blikket stift rettet mod blind vækst og motorveje.

SÅ DET er op til resten af rød blok at gennemtvinge grønne løsninger. Ellers bliver det klimaet, der efter coronakrisen skal i respirator.